Lettelse i innreiserestriksjoner for familiemedlemmer

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Regjeringen gjør nå endringer i innreiserestriksjonene knyttet til covid-19 for å gjøre det enklere for familier å treffes og gjenforenes på tvers av landegrensene.

Med virkning fra 15. juni, endrer justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) bortvisningsforskriften for å utvide adgangen til innreise.

– Vi åpner nå for at blant annet EØS-borgere som skal besøke mindreårige eller voksne barn, foreldre eller besteforeldre i Norge, får reise inn på besøk, sier Mæland.

De begrensningene i adgangen til innreise som ble innført 16. mars for å hindre spredning av covid-19, har skapt problemer for familier som har villet treffes eller gjenforenes over grensene.

– EØS-borgere som skal bosette seg sammen med ektefelle eller samboer i Norge har allerede rett til innreise, men nå utvider vi adgangen til innreise til også å gjelde for familiemedlemmer fra tredjeland som har fått innvilget søknad om familieinnvandring, sier Mæland.

Nærmere detaljer vil fremgå av eget rundskriv fra departementet før 15. juni.