Nyheter

Innspill til nytt mannsutvalg

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Vi ønsker å få en samlet og helhetlig oversikt over hvilke likestillingsutfordringer gutter og menn møter gjennom livsløpet. Et mannsutvalg vil kunne gi oss et godt grunnlag for å utvikle politikken på dette området, og med de gode innspillene vi har fått i dag, ser vi frem til å komme i gang med arbeidet, sier statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann

Statssekretær Bohmann møtte i dag flere sentrale aktører for å få innspill om likestillingsutfordringer for menn.  

– Vi må også ta menns likestillingsutfordringer på større alvor. Det er på høy tid å gjennomføre en utredning om gutter og menns særskilte utfordringer i Norge, og det har vi tenkt å følge opp nå, sier statssekretær Bohmann.

Forskning og statistikk viser at gutter og menn har særskilte likestillingsutfordringer. For eksempel gjør gutter det dårligere enn jenter i skole- og utdanningssystemet. Menn er i mindretall i høyere utdanning, de utgjør om lag 40 prosent av studentene. De er også i mindretall på tidligere mannsdominerte områder som jus og medisin. Dessuten er det langt flere gutter og menn som hvert år tar sitt eget liv.

– Vi er blant annet bekymret for økende utenforskap blant gutter og menn. Vi skal jobbe for et likestilt samfunn for både kvinner og menn, og  vi vet at gutter og menn har likestillingsutfordringer som krever handling, sier statssekretær Bohmann.

Dagens innspill vil tas med i utformingen av et mannsutvalg.

Følgende aktører var invitert til innspillsmøtet:

  • FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
  • Institutt for samfunnsforskning
  • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
  • Likestillings- og diskrimineringsombudet
  • Mannsforum 
  • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
  • Reform - Ressurssenter for menn 
Foto av deltakere på innspillsmøte
Deltakere på innspillsmøte fra venstre: • Fri – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold: Tiltaksleder i Rosa kompetanse skole Omar Orhan Akhtar • statssekretæren • Mannsforum: Nestleder Ole-Petter Olsen • LO - Landsorganisasjonen i Norge: Spesialrådgiver Synnøve Konglevoll • Mannsforum og deretter leder Arne Børke • Likestillings- og diskrimineringsombudet: seniorrådgiver Knut Oftung • Institutt for samfunnsforskning: Forskningsleder Liza Reisel • Institutt for samfunnsforskning: forsker Marjan Nadim. • Reform – Ressurssenter for menn: Daglig leder Are Saastad • Reform – Ressurssenter for menn: rådgiver Ina Slaveykov Foto: Ketil Frøland, Kulturdepartementet