Invitasjon til regionale innspillsmøter om mandat til mannsutvalget

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen skal sette ned et mannsutvalg som skal utrede likestillingsutfordringer gutter og menn møter, og som er  utfordringer som bidrar til utenforskap og er til hinder for et likestilt samfunn. Nå ønsker regjeringen innspill til hvilke temaer  mannsutvalget bør fokusere på, og som regjeringen bør ha med i mandatet til utvalget.

Viktige temaer som regjeringen tenker å be utvalget konsentrere seg om kan være: familie, utdanning, fritid, arbeid, helse, vold, seksuell trakassering, negativ sosial kontroll, skeives levekår og integrering.

På vegne av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen  inviterer statssekretær Gry Haugsbakken til fire regionale  innspillsmøter i Kristiansand, Bodø, Hamar og Oslo.
Innspillsmøtene vil strømmes, slik at man kan følge møtene digitalt. Innspill kan sendes skriftlig i etterkant av møtene. Både de som deltar med innspill på møtet og øvrige kan sende inn innspill, innspillet kan være 1-2 sider. Se informasjon om påmelding og innsending av innspill under hvert møtested.

Agenda for møtene:

  • Velkommen
  • Åpning av møtet v/ statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet Gry Haugsbakken
  • Innspillsrunde
  • Avslutning v/ statssekretær Gry Haugsbakken

Regionale innspillsmøter

Oslo:

Tid: 31. mai 2022 kl. 13:00 – 14:30 (dørene åpner kl. 12:30)
Sted: Regjeringskvartalet, Auditoriet i R5, Akersgata 59, 0180 Oslo.
Det er begrenset antall plasser. Møtet strømmes og kan følges digitalt.
Skriftlige innspill: Skriftlige innspill sendes til Bufdir via marius.engeboe@bufdir.no senest den 6. juni.
Påmelding: Påmelding til regionalt innspillsmøte om mnadat til mannsutvalget - Oslo 
Frist for påmelding: Innen 27. mai.

Nett-tv Innspillsmøte i Oslo om mandat til mannsutvalget

Se sendingen her

Se sendingen her

Tidligere møter:

Kristiansand:

Tid: 26. april 2022 kl. 14:30 – 16:00 (dørene åpnes kl. 14:10)
Sted: Thon Hotel Norge, Dronningens gate 5, 4610 Kristiansand.
Skriftlige innspill: Sendes til Senter for likestilling ved Universitetet i Agder på e-post post@senterforlikestilling.org senest 1. mai.
Påmelding: Bli med på innspillsmøte om mandat til mannsutvalget - Universitetet i Agder (uia.no)

Bodø:

Tid: 3. mai 2022 kl. 11:00 – 12:30 (dørene åpnes kl. 10:50)
Sted: Thon Nordlys hotel Norge, Moloveien 14, 8003 Bodøsand.
Skriftlige innspill: Sendes til likestillingssenteret KUN på e-post post@kun.no senest 8. mai
Påmelding: Innspillsmøte i Bodø om mandat til mannsutvalget (tockify.com)

Hamar:

Tid: 19. mai 2022 kl. 11:30 – 13:00. oppmøte med mat og mingling fra kl. 11:00.
Sted: Scandic Hamar, Vangsvegen 121, 2318 Hamar. 
Skriftlige innspill: Sendes til Likestillingssenteret innspill@lss.no senest 25. mai.
Påmelding: Påmelding til regionalt innspillsmøter om mandat til mannsutvalget - Hamar