Livmorhalsprogrammet redder liv

Vi kaller det et livmorhalsprogram. Men det er jo et livredningsprogram! For programmet vi feirer i dag har reddet mange liv.

9. januar 1995 sendte Kreftregisteret brev til norske kvinner der de ble oppfordret til å ta livmorhalsprøve.

Det var starten på programmet som nå fyller 25 år.  

Initiativet kom lenge før det – fra en forening av det framoverlente slaget som både dyttet og dro.

Landsforeningen mot kreft anbefalte nemlig en masseundersøkelse mot livmorhalskreft allerede i 1958.

Det skulle ta mange år, mange utvalg og mange utredninger.

Men i 1990 gikk Helsedepartementet endelig inn for at det skulle innføres et systematisk program for å redusere dødeligheten av kreft i livmorhalsen.

Kreftregistret kunne starte forberedelsene. I 1991 ble det opprettet en screeningdatabase. Det ble gjennomført et pilotprosjekt i to fylker.

Og så – i 1995 var programmet i gang.

Det er ingen tvil om at det har gitt resultater.

I perioden 1995 til 2019 har vi sett:

En nedgang i forekomst av livmorhalskreft på 9,4 prosent. Og en nedgang i dødelighet på om lag 50 prosent

Livmorhalskreft er en av kreftformene som rammer verdens kvinner hyppigst. Verdens helseorganisasjon har som mål at den skal elimineres som folkehelseproblem innen 2040.

Det er et mål vi kan nå i Norge – takket være livmorhalsprogrammet og HPV-vaksinen. Men da må vi forbedre oppslutningen om programmet.

Kreftregisterets mål er en deltakelse på minst 80 prosent.

Vi var på full fart dit – ikke minst takket være Kreftforeningens #sjekkdeg-kampanje og modige unge kvinner som sto fram og oppfordret sine medsøstre til å ta livmorhalsprøve.

Før pandemien var deltakelsen over 70 prosent, og økende.

Men da pandemien rammet landet falt den til under 70 prosent.

Det er spesielt to ting som bekymrer oss nå.

Vi tror at lavere deltakelse fører til at færre krefttilfeller blir fanget opp.

Vi ser en bekymringsfull økning av unge kvinner som rammes av denne kreftformen. 

Så vi har fortsatt en stor og viktig jobb å gjøre. Både for å bedre oppslutningen om programmet, og for å gjøre det enda enklere å delta.

Vi vet at flere kvinner vil delta hvis de får tilbud om å ta prøven hjemme.

Derfor opprettholder vi den forrige regjeringens forslag om hjemmetester for livmorhalskreft, og setter av 20,5 millioner kroner til formålet i neste års statsbudsjett.

Det er et grep vi tar på kort sikt.

På litt lengre sikt vil vi lage en ny nasjonal kreftplan som skal omhandle mange ulike temaer.

Kjære alle sammen!

Det er mange som skal takkes på en dag som denne.

Tusen takk til Kreftregisteret som administrerer det hele.

Tusen takk til en forening av det framoverlente slaget som både dytter og drar.

Tusen takk til modige kvinner som oppfordrer sine medsøstre om å teste seg.

Vi har trengt dere i årene som har gått.

Vi trenger dere i årene som kommer.

For Livredningsprogrammet – det fortsetter!