Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statsbudsjettet 2020

Målet om to politiårsverk per 1000 innbyggere kan nås i 2020

Regjeringen foreslår i budsjettet for 2020 å bevilge 100 millioner kroner for å styrke politibemanningen. Med dette legger regjeringen til rette for at målet om to politiårsverk per 1000 innbyggere kan nås i 2020.

Siden regjeringen tiltrådte og frem til og med første kvartal 2019, har bemanningen i politiet økt med over 2 800 årsverk, hvorav over 1 650 er politiårsverk. Politidekningen per 1000 innbygger har økt fra 1,71 i fjerde kvartal 2013 til 1,95 i første kvartal 2019.

– 2020 kommer til å bli et merkeår for norsk politi. Gjennom dette budsjettet sikrer vi at målet om to politifolk per 1000 innbygger nås. Politiet kan i 2020 ansette over 170 nyutdannede politistudenter, utover de som erstatter avgang i etaten, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp).

I tillegg til de 100 millioner kronene til økt politibemanning, foreslår regjeringen å bevilge 150 millioner kroner som følge av helårsvirkningen av nye politistillinger i 2019.

God kvalitet og effektiv saksbehandling henger blant annet sammen med evnen til å rekruttere og beholde kvalifisert personell på etterforskningsfeltet over tid. Med bakgrunn i at antall alvorlige og ressurskrevende saker har økt, foreslår regjeringen å bevilge 83 millioner kroner til politidistriktene for å muliggjøre en styrking av etterforskningskapasiteten.

Regjeringen vil også bevilge 61 millioner kroner for å sikre helikopterberedskapen i Nord-Norge, hvorav 11 millioner kroner er en rammeoverføring fra Forsvarsdepartementet.

Satsingene på norsk politi i 2020 utgjør om lag 350 millioner kroner. Det er også forventet at politiet kan effektivisere i 2020.

Regjeringen vil gi politidistriktene større økonomisk handlingsrom og bedre evne til å håndtere driftsoppgaver mens de står i reform. Det vil derfor heller ikke i 2020 bli stilt krav om realisering av gevinster fra politireformen.