Mali: - Et viktig bidrag for sikkerhet og utvikling

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide besøkte denne uken Mali. Norges satsing i Mali er et viktig bidrag til innsatsen mot voldelig ekstremisme i sårbare stater.

C-130J Hercules "Nanna".
C-130J Hercules "Nanna". Foto: Ann-Kristin Salbuvik, FD

Mali er et nøkkelland i Sahel-regionen, og ble i 2012 rammet av en politisk krise. Krisen har hatt direkte sikkerhets- og migrasjonspolitiske virkninger for Europa. Det er derfor viktig for Norge å støtte opp om gjennomføringen av fredsavtalen fra juni 2015, som er en forutsetning for stabilitet og sosioøkonomisk utvikling i landet.

-Mali er et av våre fokusland i utviklingspolitikken og Norge ønsker å være en langsiktig partner for fred, sikkerhet og utvikling i landet. Det er avgjørende at det internasjonale samfunnet bistår Mali både med humanitær støtte til akutte behov og med langsiktige tiltak for å løse de grunnleggende årsakene til krisen i landet, sier utenriksminister Børge Brende. 

Ine Eriksen Søreide og Børge Brende hadde et møte med Malis president Ibrahim Boubacar Keïta for å diskutere situasjonen i regionen.
Ine Eriksen Søreide og Børge Brende hadde et møte med Malis president Ibrahim Boubacar Keïta for å diskutere situasjonen i Sahel-området. Foto: AK Salbuvik, FD

- Satsningen i Mali er et viktig bidrag til innsatsen mot voldelig ekstremisme i sårbare stater. Det norske bidraget til FN-operasjonen i Mali har gitt Norges engasjement en ekstra dimensjon, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. - Fred og stabilitet i hele Sahel-området vil påvirke Europa positivt og er i Norges interesse. 

Brende og Eriksen Søreide gjennomførte torsdag 17. mars en rekke politiske møter med Malis president, utenriksminister og forsvarsminister. De hadde også samtaler med Norges bistandspartnere, FN, og sentrale ambassader der de diskuterte viktige problemstillinger knyttet til det bredere Sahel-arbeidet, herunder globale sikkerhetsutfordringer, migrasjon og utvikling.

Et viktig bidrag for FN  
Regjeringen besluttet i september 2015 at Norge skal bidra med et C-130J Hercules ​transportfly til støtte for FN-operasjonen MINUSMA (Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) i ti måneder fra januar til november i 2016. Det norske bidraget, Norwegian Tactical Airlift Detachement (NORTAD), består av om lag 70 personer og er stasjonert i Malis hovedstad Bamako.

- FN har stort behov for transportfly i Mali, og det norske bidraget er derfor en svært etterspurt nisjekapasitet som styrker MINUSMAs operative evne. Transportflyet frakter personell og materiell internt i Mali, men også i andre FN-operasjoner i regionen, sier forsvarsministeren.

- L​​astekapasiteten i flyet er stor, og det frakter både drivstoff, personell og materiell på en trygg og rask måte. Transportflyet har også bidratt til å evakuere FN-soldater som har blitt såret i terroranslag. Det har vært viktig for meg å treffe NORTAD-personellet og se hvordan de utfører oppdragene sine og hvordan de har det, sier Ine Eriksen Søreide. - Jeg er veldig stolt av soldatene våre og jobben de gjør i en region med både risiko og uroligheter. De får svært gode skussmål fra FN.

Det norske bidraget er en svært etterspurt nisjekapasitet som styrker MINUSMAs operative evne. Forsvarsministeren her sammen med den norske styrkesjefen.
Det norske bidraget er en svært etterspurt nisjekapasitet som styrker MINUSMAs operative evne. Forsvarsministeren her sammen med den norske styrkesjefen. Foto: Sigurd Tonning-Olsen, Forsvaret

Den høye trusselen i Nord-Mali, og det store geografiske operasjonsområdet med primært ørkenklima, gjør bakketransport svært krevende og risikofylt. Trusselbildet er en av hovedårsakene til FNs logistiske utfordringer med å få frem forsyninger gjennom den langstrakte ørkenen til FN-leirer i Nord-Mali. Disse utfordringene hjelper de norske soldatene og transportflyet FN med med å løse.

Global utvikling påvirker oss hjemme
FNs operasjon i Mali er en viktig for å støtte fredsprosessen og gjennomføre fredsavtalen. Samtidig bidrar operasjonen også til å begrense handlingsrommet for islamistiske terrorgrupper og transnasjonale kriminelle nettverk. MINUSMA spiller derfor en avgjørende rolle i den brede, internasjonale innsatsen mot voldelig ekstremisme i en region som i økende grad også berører europeisk sikkerhet.

- Geografisk avstand er ikke lenger det samme som trygghet. Negativ utvikling ett sted kan raskt få konsekvenser langt unna, sier forsvarsministeren. -Det er bekymringsfullt at sikkerhetssituasjonen i Mali fortsatt er utfordrende og setter begrensninger for landets utvikling. Alt dette påvirker også internasjonal og europeisk sikkerhet, sier hun.

- Forsøkene på å styrke statlige institusjoner og strukturer er en krevende oppgave. Vi trenger fremdrift i de politiske prosessene så partene kan ha reelle alternativ til militære løsninger. Vi har under besøket diskutert med Malis myndigheter, MINUSMA og andre sentrale aktører hvordan alle parter best kan til å bidra til å etterleve fredsavtalen fra juni 2015, sier utenriksministeren.