Markering av nye redningshelikoptre

Statsminister Erna Solbergs tale ved markeringen av nye redningshelikoptre på Sola, 1. september 2020.

Sjekkes mot framføring

Kjære alle sammen.

Det er en stor dag for norsk beredskap når de første nye redningshelikoptrene i dag settes i drift.

De nye helikoptrene vil ha langt bedre rekkevidde, større hastighet og bedre evne til å operere i dårlig vær enn dagens helikoptre.

Og de vil gi større trygghet for folk på sjøen, langs kysten og i avsidesliggende områder over hele landet.

Veien har vært lang.
Det å kjøpe nye helikoptre er ikke gjort på et par dager. 

Prosessen har gått over flere år, med mange involverte.

I desember 2013 signerte vi kontrakten om levering av 16 nye redningshelikoptre av typen AW101.

De skal avløse Sea King-helikoptrene, som har vært trofaste og stødige følgesvenner for redningstjenesten i snart 50 år.

Det er mange som er evig takknemlige for at redningshelikoptrene har kommet til unnsetning i kriser og katastrofer.

Men Sea King-helikoptrene har vært lappet på lenge, og det var på høy tid å kjøpe nytt.

8 av de 16 nye redningshelikoptre er nå på plass i Norge.
3 til kommer i løpet av høsten eller vinteren.

Jeg er imponert over den jobben som er gjort for å få de nye redningshelikoptrene på plass.

Mange har gjort en innsats.

Arbeidet har krevd tålmodighet og et øye for detaljer. Og ikke minst for sikkerhet.

Norge er et krevende land for redningstjeneste og helikopterberedskap.

Vi har en lang kyst og en røff natur.

De nye redningshelikoptrene vil utgjøre et viktig ledd i den kjeden som utgjør den samlede nasjonale beredskapen - som regjeringen har arbeidet med å styrke de siste sju årene.

  • Også politiet har fått nye helikoptre.
  • Vi har fått langt flere politifolk.
  • Vi øver mer.
  • Og vi bygger Politiets nasjonale beredskapssenter, som vil sette politiet bedre i stand til å forebygge, avverge og håndtere ekstraordinære hendelser og kriser.

Det er mange som fortjener takk på en dag som dette.

Først og fremst vil jeg takke 330-skvadronen for den innsatsen som hver eneste dag – året rundt – legges ned i redningshelikoptertjenesten.

Dere bidrar til å gjøre Norge til et tryggere land å bo i.

Jeg vil takke Organisasjonen for operasjonell testing og evaluering som har hatt ansvaret for innføringen av de nye redningshelikoptrene.

Jeg vil også takke NAWSARH-prosjektet, som på vegne av
Justis- og beredskapsdepartementet har ansvaret for å gjennomføre det samlede anskaffelsesprogrammet.

Og så er det mange representanter fra både forsvarssektoren og justissektoren som har fulgt tett opp leverandøren i arbeidet med å bygge og teste de nye helikoptrene.

Jeg er glad for at det har vært et godt samarbeid mellom partene.

Så til navnet:
«Sea King»-navnet er innarbeidet og nærmest et begrep som mange forbinder med noe som er trygt og solid.

Jeg har fått æren av å avsløre hva navnet på våre nye redningshelikoptre er.

Jeg er glad for at vi har kommet frem til et navn som:

  • er funksjonelt, slik at det kan brukes også på engelsk,
  • at det er dekkende for de nye helikoptrenes oppdrag,
  • og ikke minst: At den nye navnet viderefører tradisjonen fra Sea King.

Navnet på de nye redningshelikoptrene er SAR-Queen.

Den nye dronningen skal ta over den gamle kongens viktige oppgave med å drive søk og redning, luftambulansetjeneste og andre samfunnsnyttige oppdrag i Norge.

Jeg vil med dette foreta den symbolske handlingen med å overrekke vaktradioen til de nye helikoptrene og deres mannskap.

For å vise at de nye helikoptrene nå overtar for de gode, gamle Sea King-maskinene.

Gratulerer med dagen! Gratulerer med SAR-Queen!