Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Mer alliert øving og trening er viktig for Norge

Dette innlegget skrevet av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide er sendt ut bredt til flere aviser i oktober 2016.

Bildet er fra da statsminister Erna Solberg og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide besøkte øvelse Cold Response og US Marines i 2016 på Værnes.
Bildet er fra da statsminister Erna Solberg og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide besøkte øvelse Cold Response og US Marines i 2016 på Værnes. Foto: Kristian Kapelrud, Forsvaret

Alliert øving og trening i Norge har i lang tid vært en sentral del av norsk sikkerhetspolitikk.

Det er derfor svært positivt at vi nå skal samarbeide med USA om en prøveordning med rotasjonsbasert øving og trening i Norge i 2017. Utgangspunktet for aktiviteten er Værnes og Trøndelagsregionen, men de amerikanske styrkene skal øve og trene også i andre deler av landet. 

Da USA og Norge fornyet den bilaterale forhåndslagrings- og forsterkningsavtalen i 2005 var en del av hensikten å åpne for mer øving og trening for amerikanske styrker i Norge. Dette er et konkret eksempel på intensjonen i denne avtalen. Vi får nå muligheten til å vurdere en ordning med rotasjonsbasert tilstedeværelse av om lag 330 amerikanske marinesoldater fra januar 2017. Dialogen om en slik ordning har pågått på militært nivå over lang tid, og kom i stand på amerikansk initiativ.

Dette vil gi en unik mulighet for norske styrker til å trene sammen med amerikanske styrker under norske forhold. Ordningen vil styrke Forsvarets evne til å operere sammen med våre nærmeste allierte. I en krise er Norge avhengig av alliert forsterkning, og våre allierte må derfor komme til oss for å få kunnskap om å operere både hos oss og sammen med oss. At våre nærmeste allierte trener og øver i Norge er positivt for norsk sikkerhet.

USA er vår viktigste allierte, og vi har et nært bilateralt forhold som vi ønsker å utvikle videre. Hensikten med den nye rotasjonsordningen, som vil bli evaluert i løpet av året, er blant annet å gi amerikansk personell øving og trening under norske forhold. Det kan også bli aktuelt å bruke amerikansk utstyr som er forhåndslagret i Trøndelag. Dette er i tråd med lange linjer i norsk forsvarspolitikk og er reflektert både i regjeringens forslag til ny langtidsplan for forsvarssektoren, og i det underliggende fagmilitære rådet fra forsvarssjefen. Norge ville ønsket rotasjon og nærvær av sentrale allierte velkommen for øving og trening under norske forhold uansett størrelsen på Forsvaret. Norge ville også ha ønsket et mer systematisk øvingssamarbeid med USA velkomment uavhengig av den sikkerhetspolitiske situasjonen. Alliert øving og trening er en grunnleggende forutsetning for vår forsvarsevne.

Utfordrer dette norsk basepolitikk? Nei - denne allierte øvingen og treningen er tvert imot en videreføring av den sikkerhetspolitiske linjen vekslende regjeringer har stått for gjennom flere tiår. Som medlem av NATO baserer vi vår sikkerhet på at allierte skal støtte oss dersom det blir nødvendig. Da må de være forberedt til å kunne gjøre denne viktige oppgaven.

Til toppen