Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Mer bruk av flerbruksfartøy i petroleumsvirksomheten

Safetec har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet kartlagt utviklingstrekk i petroleumsvirksomheten og bruken av såkalte flerbruksfartøy på norsk sokkel. Rapporten viser at bruken av fartøy på sokkelen har vært økende siden 2010, og økningen forventes å fortsette.

Rapporten ble publisert torsdag 8. februar. 

Beskriver dagens situasjon

I fjor inviterte departementet partene i næringen til å delta i en arbeidsgruppe om utviklingen i bruken av såkalte flerbruksfartøyer i petroleumsvirksomheten. For at arbeidsgruppa skulle ha et best mulig grunnlag for sitt arbeid, ga departementet et forskningsoppdrag til Safetec. Formålet var å få en best mulig beskrivelse av dagens situasjon og forventet utvikling. 

– Med utgangspunkt i denne rapporten vil arbeidsgruppen nå fortsette arbeidet. Jeg er opptatt av at vi kommer fram til en felles forståelse av situasjonen og utfordringene, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.   

Mer bruk av flerbruksfartøy

Safetecs rapport viser blant annet at bruken av fartøy har økt betydelig, mens antallet fartøy ikke har økt i samme omfang. Rapporten inneholder også en mer generell beskrivelse av utviklingstrekkene i petroleumsvirksomheten og mulige konsekvenser utviklingen kan få for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i næringen.

Til toppen