Debattinnlegg av samferdselsministeren: Mer kontroll skal gi tryggere veier og bedre arbeidsvilkår

Debattinnlegg av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Publisert i flere medier 22. - 27. februar 2023. Blant annet i Framtid i Nord, Dagsavisen Demokraten, Folkebladet, Vesterålen Online, Fjordabladet, Dagen, Rogalands Avis, Avisa Nordland, Moss Avis, Fredrikstad Blad, Hamar Arbeiderblad, Østlands-Posten og Dølen.

Alle arbeidstakere i Norge skal ha trygge arbeidsplasser og gode lønns- og arbeidsvilkår. Også i transportbransjen. Men i transportsektoren ser vi dessverre at mange arbeidstakere har for dårlige vilkår. Vi tar nå viktige grep for å få de useriøse aktørene bort fra norske veier.

I høst la regjeringen fram en egen handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren. Planen inneholder 39 tiltak, som sammen skal bidra til å fremme seriøsitet i transportbransjen, like konkurransevilkår mellom næringsaktørene og sørge for at de som jobber i transportsektoren har trygge arbeidsplasser og arbeidsvilkår i tråd med norske standarder og verdier.

Det haster med å få bedre arbeidsvilkår i transportsektoren. Spesielt gjelder dette for varebilsjåførene. Politiet og øvrige kontrolletater har avdekket kriminalitet i varebilbransjen, blant annet arbeidslivskriminalitet, og vi har hørt flere historier om høyt arbeidspress og lange arbeidsdager for mange varebilsjåfører i Norge. I en ny rapport fra senteret for arbeidslivskriminalitet i Oslo og omegn, kommer det fram at hvert tredje varebilselskap bryter arbeidsmiljøloven. De har blant annet avdekket betydelige mengder svart arbeid, indikasjoner på trygdesvindel og utnyttelse av sårbare arbeidstagere.

I 2022 kontrollerte Statens vegvesen til sammen 224 transportbedrifter for brudd på kjøre- og hviletid. Totalt ble det avdekket over 25 000 brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Å bryte reglene for kjøring og hvile gir ikke bare dårlige arbeidsforhold for sjåførene og vanskelige konkurranseforhold i næringen. Det gir også dårlig trafikksikkerhet for alle som ferdes på norske veier.

En slik situasjon er helt uholdbar. Vi jobber nå med oppfølging av alle punktene i handlingsplanen mot sosial dumping i transportsektoren. Som et ledd i oppfølgingen, satte regjeringen i statsbudsjettet for 2023 av 40 millioner kroner til Statens vegvesen. Nå brukes noen av disse midlene til å ansette 35 personer som skal jobbe med kontroll og tilsyn i Statens vegvesen. Flere av disse stillingene er allerede lyst ut.

I løpet av vårens skal minst 32 av de nye 35 medarbeiderne ansettes rundt om på trafikkstasjoner i hele landet. Blant annet i Fauske, Molde, Tønsberg, Odda, Lærdal, Lanner, Lillestrøm, Lillehammer, Kongsvinger, Tynset, Steinkjer, Åndalsnes, Gjøvik, Billingstad, Stavanger, Drammen, Ørje og Jessheim.

Vi vil sosial dumping og useriøse aktører i transportbransjen til livs. Med mer kontroll og tilsyn skal det bli enda vanskeligere å drive ulovlig transportvirksomhet.