Mulighetene ligger på bunnen

Olje- og energiminister Tina Bru hadde dette innlegget på trykk i Bergens Tidende 4. juni 2020.

Du har kanskje hørt om havbunnsmineraler? Ikke? Havbunnsmineraler er
metallene det finnes mye av på havbunnen på norsk sokkel. Men nøyaktig hvor mye som finnes, vet vi ikke.

Men det finnes blant annet jern, kobber, sink, mangan og såkalte sjeldne jordarter som neodym og scandium.

Men hvorfor er denne typen metaller viktig?

Fordi det er viktig for det grønne skiftet, og fordi det er viktig å finne nye forekomster av disse ressursene – spesielt sjeldne jordarter.

Det vil være en mulig viktig strategisk ressurs for Norge i fremtiden. De brukes i de tingene du har i hverdagen – mobiltelefon, elbiler, batterier. Vår elektrifiserte hverdag er avhengig av at vi har tilgang til flere slike ressurser.

Den delen avnorsk sokkel som vi nettopp nå i mai 2020 har startet en åpningsprosess for – den ligger langt ute til havs.

Vi snakker midt ute i Nord-Atlanteren, nord og sør for den norske øyen Jan Mayen.

Dette skjer altså ikke i de områdene som er nær kysten, eller som er nær oljeinstallasjonene – men mye lenger ute i havet.

Flere steder er vanndypet 1000 meter – eller opp mot 3000 meter.

Og det er der nede det kan være muligheter for ny næring for Norge i fremtiden. Det siste anslaget fra NTNU med begrenset kartlegging, og som vi ikke vet om er riktig, anslår at det er mineraler for 1000 milliarder på norsk sokkel.

Området vi nå har startet en prosess for å åpne er større enn hele den geografiske utstrekningen av Nordsjøen.

Vi er verdensledende på offshoreteknologi, har en leverandørindustri og maritim sektor som kan bruke mye av erfaringene og teknologien de har opparbeidet seg gjennom 50 år med oljeaktivitet til å kartlegge, utvinne og transportere disse mineralressursene.

Vi bevilget i revidert nasjonalbudsjett 70 ekstra millioner til kartlegging av havbunnsmineraler i 2020, dermed doblet vi budsjettet for i år til 139 millioner.

Dette kan komme til å bli en ny og spennende havnæring for Norge i tiårene fremover. Vi må hente opp flere prøver, ha flere forskningsprosjekt – og bruke den kompetansen som Oljedirektoratet sitter med for å sikre oss en sterk offentlig kunnskapsbank om mineralene på norsk sokkel.

Jeg håper at dette vil bli en ny norsk næring. Der vi tar naturressursene våre i bruk – og skaper arbeidsplasser, aktivitet og allmenn velferd.