Nå blir det lettere for ukrainere å jobbe som bussjåfør i Norge

De midlertidige lovendringene som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina er vedtatt videreført til 1. juli 2026. Et nytt unntak i yrkestransportloven skal bidra til at flere kommer raskt ut i arbeid.

– Vi ønsker at så mange som mulig kommer raskt i jobb, og forsørger seg selv. Arbeid er den aller beste måten å integreres på. Det er viktig for den enkelte, som får inntekt, fellesskap på jobb, og opplever mestring og trivsel. Det er også viktig for oss som samfunn. Denne regelverksendringen bidrar til at flere ukrainere kan komme i arbeid, noe vi er avhengig av i tiden fremover når vi vet at mange arbeidsgivere etterspør kompetente arbeidstakere, sier arbeids – og inkluderingsminister Tonje Brenna.

Organisasjonene og virksomhetene i persontransportbransjen ønsker å ansette fordrevne fra Ukraina. Nå får de muligheten. Fra 1. juli i år blir det enklere for ukrainske fordrevne med kompetanse og erfaring fra sjåføryrket å jobbe som bussjåfører i Norge.

– Bransjen trenger flere sjåfører. Derfor er det bra for både de ukrainske flyktningene og det norske samfunnet at sjåfører med tilstrekkelig kompetanse fra hjemlandet kan kjøre buss i Norge, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

De midligertidige endringer i yrkestransportloven åpner for at fordrevne fra Ukraina kan få kjøreseddel for buss dersom de fremlegger politiattest fra hjemlandet.

Endringene innebærer midlertidig unntak fra hovedregelen om fire års botid i Norge for tredjelandsborgere. Krav om fire års botid vil fremdeles gjelde for kjøreseddel for drosje.