Næringsministeren mottok ny rapport om åpenhet om aksjeeierskap

Regjeringen vil gjøre det enklere å finne informasjon om hvem som eier aksjer i norske selskaper. I dag fikk næringsminister Cecilie Myrseth rapporten Større åpenhet om aksjeeierskap.

Næringsminister Cecilie Myrseth og arbeidsgruppens leder Malin Tønseth.
Næringsminister Cecilie Myrseth og arbeidsgruppens leder Malin Tønseth. Foto: NFD

- Åpenhet om maktstrukturer er en grunnleggende verdi i det norske samfunnet. Og det er viktig med åpenhet om hvem som eier aksjer i norske aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper. Jeg er opptatt av at vi legger til rette for mer åpenhet, men uten at det går på bekostning av andre, viktige hensyn, og ser frem til å sette meg inn i forslagene i rapporten, sier næringsminister Cecilie Myrseth.

Rapporten er et av tiltakene i regjeringens fempunktsplan for økt åpenhet om hvem som kontrollerer og eier aksjer i Norge.

Rapporten ble overlevert av arbeidsgruppens leder Malin Tønseth.

Les arbeidsgruppens rapport her.

Bakgrunn om arbeidsgruppen

Regjeringen nedsatte en arbeidsgruppe 19. januar i år, som fikk i oppdrag å utarbeide en rapport om åpenhet om aksjeeierskap. Rapporten skal gi anbefalinger om hvilke utfordringer regjeringen må ta hensyn til, hvilke muligheter som finnes, og hvordan rammene bør være.

Arbeidsgruppen leverte sin rapport Større åpenhet om aksjeeierskap 18. juni.

Arbeidsgruppen har vært ledet av Malin Tønseth (advokat og partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS), og ellers bestått av Eiliv Frich Flydal (journalist og tidligere medlem av Pressens Offentlighetsutvalg), Anders Andersen (instituttleder på Institutt for informatikk ved UiT) og Marianne Støkken Pilgaard (advokat i Advokatfirmaet Pricewaterhousecoopers AS).

Av mandatet fremgår det at arbeidsgruppen skal vurdere hvordan privates tilgang til eierskapsinformasjon i aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og SE-selskaper kan reguleres, og hvordan offentlighet om slik eierskapsinformasjon kan reguleres.

Økt tilgang til eierskapsinformasjon berører mange ulike interesser og hensyn som til dels er motstridende. Hensyn til nasjonal sikkerhet, tillit til forvaltningen, tilgang til kapital, personvern, enkeltpersoners ønske om privatliv, og å unngå at opplysninger blir misbrukt til for eksempel identitetstyveri eller svindel, er slike hensyn. Arbeidsgruppen skal drøfte hvordan motstridende hensyn kan ivaretas.

Ifølge mandatet skal arbeidsgruppen gi anbefalinger for hvordan man kan oppnå større åpenhet om aksjeeiere, og rammene for hva som kan deles og hvordan. Arbeidsgruppen skal gi anbefalinger om hvordan ulike hensyn kan avveies og balanseres i et regelverk som skal gi publikum enklere tilgang til informasjon om eierskap til aksjer.