Nasjonal trygghetsundersøkelse

Nyheter
Nasjonal trygghetsundersøkelse

Skal måle befolkningens uro og utsatthet for lovbrudd

For andre gang blir et stort utvalg av den norske befolkningen bedt om å svare på en undersøkelse om uro og utsatthet for lovbrudd. – Resultatene er viktige for å sørge for folks trygghet.

Det sier statssekretær ved Justis- og beredskapsdepartementet John-Erik Vika (Sp).

Rundt 70.000 personer mellom 16 og 84 år vil i disse dager bli invitert til å delta i Nasjonal trygghetsundersøkelse. Årets undersøkelse er den andre i rekken.

Nasjonal trygghetsundersøkelse gir informasjon om uro og utsatthet for lovbrudd i den norske befolkningen. Undersøkelsen gir et bilde av hvor mye kriminalitet befolkningen faktisk blir utsatt for, eller som de er bekymret for.

I tilsvarende undersøkelse fra 2020 svarte så mange som én av tre at de hadde blitt utsatt for lovbrudd det året, noe som er betydelig høyere enn de tallene som fremkommer i politistatistikken. Dette gir grunn til å tro at det er store mørketall i de offentlige registrene.

Resultatene fra undersøkelsen skal blant annet brukes til ny, bedre og mer informert politikk på kriminalitetsfeltet. Mer generelt vil resultatene også kunne inngå som et felles kunnskapsgrunnlag for mange områder av samfunnet.

– Regjeringens viktigste oppgave er å sørge for tryggheten til folk, og en slik undersøkelse er med på å gi oss et enda bedre bilde av hvor mange som faktisk blir utsatt for lovbrudd, sier statssekretær Vika. 

Nasjonal trygghetsundersøkelsen er et samarbeidsprosjekt mellom NOVA (prosjektleder) ved OsloMet, Ideas2evidence og Frischsenteret, og blir finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet.