NIBIO analyserer bærekraft i det norske landbruket

Landbruks- og matdepartementet har gitt NIBIO i oppdrag å utvikle kunnskap om hvordan man kan videreutvikle et bærekraftig norsk matsystem som bidrar til matsikkerhet på lang sikt.

Bærekraft har alltid vært en del av landbrukspolitikken. Men med økende klimaforandringer er det desto viktigere at landbruks- og matpolitikken utvikles i en bærekraftig retning. For å få til dette er vi avhengig av et godt kunnskapsgrunnlag som kan belyse både utfordringer og muligheter. NIBIO er en viktig kunnskapsleverandør på dette området.

Mer om oppdraget

Oppdraget er delt inn i to deler. Delleveranse 1 går ut på å samle kunnskap om bærekraft i norsk jordbruk med tilhørende verdikjede. Internasjonal kunnskap er relevant, herunder det nordiske arbeidet. Delleveranse 2 starter når kunnskapen er hentet inn. Da skal det utføres en vitenskapelig analyse som skal gi grunnlag for å videreutvikle et bærekraftig norsk matsystem som bidrar til matsikkerhet på lang sikt. Analysen skal synliggjøre status for, og identifisere muligheter og utfordringer for, miljømessig-, sosial- og økonomisk bærekraft i sektoren.

Delleveranse 1 skal sendes til Landbruks- og matdepartementet innen 15. mars 2023. Frist for delleveranse 2 settes til 1. juni 2024 med delrapportering 31. desember 2023.