Nordisk samarbeid styrker NATO:

Signerte felles nordisk erklæring om grensekryssende luftsamarbeid på toppmøtet

– Med hele Norden i NATO gir dette nye muligheter for enda tettere samarbeid. Det er et behov for betydelig større luftområder for alliert luftaktivitet. Her har Norden et fortrinn; med store områder til disposisjon, en betydelig samlet femtegenerasjonskapabilitet med F-35 samt infrastruktur. Derfor har nå Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island undertegnet en erklæring om å videreutvikle nordisk samarbeid for å kunne gjøre nordisk luftrom tilgjengelig for NATO luftaktiviteter, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Under forsvarsministermøtet i oktober 2023 signerte Finland, Sverige og Norge en Letter of Intent (LoI) om multinasjonale løsninger for å gjøre større områder av luftrom tilgjengelig for NATO luftaktiviteter.

Hovedhensikten med erklæringen er fremme nordisk samarbeid og integrasjon som et bidrag til alliansen. Erklæringen viser både til betydningen av ytterligere integrasjon i det nordiske samarbeidet og til at de nordiske land skal se på muligheter for å videreutvikle vårt eksisterende samarbeid for å kunne møte NATOs behov.

– Erklæringen kan medføre økt alliert luftaktivitet i Norge i fremtiden, noe som gjør det naturlig å se nærmere på vår vertslandsstøtte og å oppdatere vårt rammeverk for grensekryssende aktiviteter. Det er også viktig for Norge at vi fortsatt skal ha kontroll med alliert aktivitet i våre områder og nærområder, og enhver fremtidig løsning vil besluttes nasjonalt, sier forsvarsministeren.