Norge donerer reservedeler fra Sea King-helikoptre til Ukraina

– Det er viktig for Norge som medleder i den maritime kapabilitetskoalisjonen at Ukraina raskt får bygget opp sin kystvakt og maritime evne. Norge donerer derfor nå reservedeler fra Sea King som kan understøtte drift og vedlikehold av Sea King-helikoptre som er donert fra Tyskland til Ukraina, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Sea King er en eldre helikoptertype som det er krevende å skaffe reservedeler til. Sea King-helikoptrene var i drift i Forsvaret fra 1973 til 2023 og er nå erstattet av SAR Queen. De norske skrogene har ikke flere godkjente flytimer igjen, og de er derfor ikke hensiktsmessige å donere til Ukraina.

– Det maritime domenet og Svartehavet er av viktig strategisk betydning for Ukraina og avgjørende for landets evne til eksport. Den maritime kapabilitetskoalisjonen er innrettet mot hele det ukrainske sjøforsvaret, og omfavner bredden av maritime kapabiliteter, inkludert Ukrainas kystvakt. Jeg er veldig glad for at reservedeler til våre utrangerte Sea King kan være til nytte for Ukraina når de nå skal bygge opp sin kystvakt, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Tyskland og Storbritannia har vedtatt å donere henholdsvis seks og tre Sea King maritime helikoptre til Ukraina. Norges donasjon av reservedeler gjøres i samarbeid med Tyskland og deres donasjon av Sea King-helikoptre. Dette er en del av den norske støtten til Ukraina gjennom Nansen-programmet.

Bildet viser en gul og hvit helikopterhale
Sea King-helikoptrene var i drift i Forsvaret fra 1973 til 2023 og er nå erstattet av SAR Queen. De norske skrogene har ikke flere godkjente flytimer igjen, og de er derfor ikke hensiktsmessige å donere til Ukraina. Foto: Fabian Helmersen / Forsvaret