Norge gir 100 millioner kroner til FNs fredsbyggingsfond

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Under høynivåmøtet om fredsbyggingsfinansiering i FNs generalforsamling i dag kunngjorde Norge et bidrag på 100 millioner kroner til FNs fredsbyggingsfond for 2022.

FNs fredsbyggingsfond er et av FNs viktigste verktøy for å fremme bærekraftig fred. Det bidrar til forebygging, konfliktløsning og stabilisering i over 40 sårbare land og regioner.

– Krigen i Ukraina tar mye av vår oppmerksomhet, men det er dessverre også stort behov for konfliktløsing og fredsbygging i andre deler av verden, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Fredsbyggingsfondet, som er underlagt FNs generalsekretær, er del av FNs fredsbyggingsarkitektur. Fondet tildeler ressurser for å fremme fredsbyggende aktiviteter i over 40 land og har vist seg som et av FNs mest effektive virkemidler for å stabilisere land på vei ut av konflikt og hindre tilbakefall. En oversikt over fondets arbeid finnes på nettsidene til FN.

– Vi vet hvor omfattende lidelser sivilbefolkningen i mange land er utsatt for på grunn av krig og konflikt. FNs fredsbyggingsfond er et av de viktigste virkemidlene vi har for å forhindre konflikt og bidra til varig fred, sier utenriksministeren.

Å sikre FNs evne til konfliktforebygging og fredsbygging er et prioritert område for norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Fredsbyggingsfondet støtter tiltak for å løse de underliggende årsakene til konflikt, inkludert de som er relatert til klimaendringer. Fondet er også et viktig instrument for å bygge bro mellom konfliktforebygging, humanitær innsats og utviklingsinnsats. Fondet bidrar også til investeringer i kvinners rettigheter og deres deltakelse i fredsbygging. Om lag 40 prosent av deres investeringer går spesifikt til dette formålet.