Norge gir formannskapet i Barentsrådet videre til Finland

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Barentsrådsmøtet i Tromsø 26. oktober markerte slutten på Norges to år med formannskapet. På møtet overlot utenriksminister Anniken Huitfeldt stafettpinnen til sin finske kollega Pekka Haavisto.

- Nordområdene er regjeringens viktigste fredsprosjekt. Barentssamarbeidet har stor betydning for kontakt og stabilitet over landegrensene her i nord. Til tross for koronapandemien, har det vært mye aktivitet under det norske formannskapet, sier Huitfeldt.

Reisen til Norges arktiske hovedstad var Anniken Huitfeldts første som utenriksminister. I løpet av et drøyt døgn hadde hun også bilaterale møter med sin russiske kollega Sergej Lavrov og Finlands Pekka Haavisto.

F.V  Finlands utenriksminister Pekka Haavisto, Russlands Sergej Lavrov og Anniken Huitfeldt
F.V Finlands utenriksminister Pekka Haavisto, Russlands Sergej Lavrov og Anniken Huitfeldt Foto: UD/Guri Solberg

- Norge og Russland er grunnleggende uenige i en del spørsmål. Men som naboer må vi ha god kontakt, praktisk samarbeid og åpen dialog om saker av felles interesse, uten å gå på akkord med våre interesser. Dette bidrar til at vi også kan snakke med Russland om de mer krevende spørsmålene, sier Huitfeldt. 

Hovedprioriteringene for det norske formannskapet har vært helse, folk-til-folk og kunnskap under hovedoverskriften «En sterk og livskraftig Barentsregion». Norge har i tillegg lagt stor vekt på ungdoms- og urfolksdimensjonen i Barentssamarbeidet.

På Barentsmøtet ble det vedtatt en ministererklæring, en ny finansieringsmekanisme for Barentssamarbeidet og en oppdatert klimahandlingsplan for Barentsregionen.

Møtedeltakelse
Foto: UD/Guri Solberg

Til tross for pandemien har Norge opprettholdt høy aktivitet helt fram til den siste fasen i formannskapet: Norge arrangerte historiens første helseministermøte i Oslo i november 2019. Sammen med Sametinget arrangerte vi urfolkstoppmøte 8. juni med språk som hovedtema. 18. oktober ble det arrangert høynivåmøte om utdanning. 

 Å støtte opp om ungdomsarbeid er noe av det viktigste vi kan gjøre for en fremtidig sterk Barentsregion. Derfor har vi har tett samarbeid med Barents Regional Youth Council, blant annet om et nytt ungdomsprogram for Barentsregionen. Ungdom har vært invitert til bordet på alle politiske møter. Norges arbeid med å løfte fram yngre stemmer fra regionen får sitt høydepunkt i historiens første ungdomstoppmøte i Tromsø. 

- Det er avgjørende at vi som er unge og bor i Barentsregionen inkluderes i demokratiske beslutningsprosesser. Våre stemmer må bli hørt i saker som angår framtida. Derfor er jeg svært glad for at utenriksministrene deltok og hørte på oss under ungdomstoppmøtet, sier Martin Gamst Johnsen, nestleder i Barents Regional Youth Council. 

Samlebildet med deltakere
Foto: UD / Guri Solberg

Møtet ble avsluttet med at utenriksministeren overlot formannskapet til Finlands utenriksminister Pekka Haavisto.

- Formannskapet er i de beste hender hos Finland. Jeg er glad for at de vil videreføre mange av våre satsninger som ungdom, folk-til-folk-samarbeid og ungt entreprenørskap. De mange finske forskningsmiljøene vil være en styrke i dette arbeidet, sier utenriksministeren.

Les mer om Barentssamarbeidet på deres nettsider.