Slik skal Norden bli grenseløst

Du har tatt en vaksine i et annet nordisk land, men husker ikke hvilken. Tilbake i Norge vil du finne ut av dette. Hvordan?

Men det er fortsatt umulig for nordiske borgere å bruke personnummer og bank-id på tvers av landegrensene i Norden. Det skal vi gjøre noe med. Og Norge skal lede arbeidet med å legge til rette for grenseoverskridende digitale tjenester fra offentlig sektor.

8. desember har jeg invitert alle digitaliseringsministerne i Norden og de baltiske landene Litauen, Latvia og Estland til det første møtet i Nordisk ministerråd om digitalisering – MR Digital. Møtet vil også markere avslutningen på Norges formannskap i Nordisk ministerråd.

På møtet skal vi sørge for at de ambisiøse målene som ble satt under ministerkonferansen "Digital North" i april følges opp. Å skape et grenseløst, digitalt Norden blir en av de viktigste oppgavene.

Dette er eksempler på hva vi ønsker å få til:

En nordmann ønsker å utvide virksomheten sin til Sverige. Hun har tidligere jobbet i Sverige og har derfor svensk samordningsnummer (samme som norsk d-nummer) men har ikke svensk e-ID. Likevel kan hun gå inn på det svenske foretaksregisteret verksamt.se med sin norske bank-id og opprette et firma i Sverige direkte.

Eller: En nordmann bodde seks måneder i København. I løpet av den perioden ble hun vaksinert mot stivkrampe i forbindelse med en feriereise. Fire år senere skal hun på nytt på tur til Asia, men kan ikke huske hvilke vaksiner hun fikk i Danmark. Hun går inn på den danske helseportalen Sundhed.dk og logger seg inn med sin norske bank-id hvor hun finner informasjon om dette.

Dette skal bli en realitet. Et ministerrådsmøte er ikke en løsning i seg selv, men ministerne skal legge til rette for at de konkrete målene blir realisert. Flere konkrete prosjekter pågår allerede eller skal settes i gang.

For eksempel jobber Brønnøysundregistrene sammen med sine danske, svenske og finske kolleger om å bygge en felles infrastruktur som letter dialogen mellom offentlig sektor og næringslivet i regionen (Smart eGovernment).

Norge skal også, sammen med de andre landene, bistå våre svenske kollegaer som tar ledelsen i oppfølgingen av en strategi for rask utrulling av 5G-teknologien.

Sammen skal vi sørge for at digitaliseringsarbeidet i Norden også gir merverdi for Europa, det digitale indre markedet, og det internasjonale samarbeidet forøvrig. Skal vi lykkes i det internasjonale samarbeidet må vi også ha et godt grunnlag her hjemme.

Da er det viktig hvilke valg vi tar og hvilken politikk som gir bedre tjenester, flere arbeidsplasser – og som gir oss alle en enklere hverdag. Også når vi krysser grensene i vår nordlige region.

Jeg mener at våre nasjonale ambisjoner har bidratt til at digitalisering har kommet høyere på agendaen også i nordisk-baltisk sammenheng. Neste år overtar Sverige formannskapet i Nordisk ministerråd. Min svenske kollega har allerede varslet å løfte "Digital North" videre.

Til toppen