Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norge og Kina fornyer samarbeidet om klima og miljø

Norge og Kina har undertegnet en avtale om fornyet samarbeid på viktige miljøområder som forurensing, farlig avfall og naturmangfold.

Norge vil også fortsette samarbeidet med Kina om å etablere et nasjonalt system for kvotehandel.

– Kinas klima- og miljøutvikling de siste årene har vært imponerende. Fra å være verdens fabrikkområde med store miljøutfordringer, produserer de nå klima- og miljøløsninger med stor betydning for verden, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Vidar Helgesen signerte avtalen sammen med påtroppende miljøvernminister i Kina, Li Ganjie.

– Den nye miljøavtalen slår at fast at Norge vil fortsette det viktige samarbeidet med Kina om å redusere klimagassutslipp og minske forurensing, sier Vidar Helgesen.

Konkrete eksempler på samarbeidet er å redusere klimagassutslipp fra sementproduksjon og minske forurensingen fra kvikksølv.

Det er første gang på åtte år at en norsk klima- og miljøminister besøker Kina. Målet med reisen er å gjenoppta og vitalisere det norske klima- og miljøsamarbeidet med Kina.

– Jeg har til initiativ til å starte nye samarbeidsprosjekter med Kina, blant annet om plastforsøpling som er et verdens største miljøproblemer.  Vi vil også utveksle erfaringer med Kina om politikk for å fremme elbiler og grønn skipsfart, sier Helgesen.

Norge ønsker også å samarbeide med Kina om å redusere forurensing av sot som både gir helseskader og bidrar til global oppvarming.

Året 2013 var et vendepunkt for Kina. Siden har trenden vært en stabilisering eller reduksjon i kullforbruket, og CO2-utslippene har flatet ut. Mange tror at CO2-utslippene i Kina kan nå toppen og begynne å falle tidligere enn 2030, slik Kina har forpliktet seg til i Parisavtalen.

– Kina spiller en svært viktig rolle internasjonalt i miljø- og klimapolitikken. De har fått en enda viktigere rolle etter USAs beslutning om å trekke seg ut av Paris-avtalen, sier Helgesen.

Til toppen