Norge og Sverige enige om å utvikle samarbeidet innenfor romsektoren

I forbindelse med møtet i Bodø 19. og 20. juni ble Norge og Sverige enige om å utvikle samarbeidet innenfor romsektoren.

Sverige og Norge vil utvikle sitt samarbeide innenfor romsektoren. Sverige og Norges felles mål er Nordkalotten skal bli en ledende og konkurransekraftig region for romvirksomhet i Europa.

Et sterkt samarbeid styrker vår konkurransekraft, bidrar til regional utvikling og til å ytterligere fordype og styrke våre lands nære bilaterale relasjoner. Våre land har kapasiteter og fasiliteter på rombasene Andøya og Esrange som kan utfylle hverandre og bør utvikles videre. 

Behovet for et fordypet samarbeid er ytterligere forsterket i lys av det endrede sikkerhetspolitiske landskapet og de store forandringene som skjer innenfor romsektoren. Vi styrker vår ambisjon om å bidra til selvstendig europeisk tilgang til rommet, noe som vil være til nytte for Nato, EU og våre europeiske og transatlantiske partnere.

Arbeidet med prosesser tilknyttet romvirksomhet for å styrke samarbeidet mellom våre land kommer nå til å intensiveres. Det vil bli lagt stor vekt på å utvikle mulighetene i begge lands romvirksomhet innenfor omforente rammer for sikkerhet.