Norge øker støtten til utdanning i kriser

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- 37 millioner av verdens barn som ikke går på skole, bor i krise- og konfliktområder. Når disse barna i tillegg fratas retten til utdanning, rammes de i dobbel forstand. I en krisesituasjon kan skolegang gi beskyttelse og en følelse av en normal hverdag. Med utdanning øker også sjansen for at de kan komme seg ut av fattigdom og få bedre livskvalitet. Derfor øker vi støtten til utdanning i kriser, sier statsminister Erna Solberg.

Økningen på 500 millioner kroner for perioden 2019-2022 til Education Cannot Waits arbeid med utdanning i kriser, ble annonsert av statsminister Erna Solberg på den internasjonale Global Citizen-konserten i New York i dag.

Education Cannot Wait er et globalt fond og partnerskap som skal sikre at barn og unge i områder som er rammet av krise og konflikt får god utdanning. Norge var en pådriver for å etablere fondet på Verdens humanitære toppmøte i 2016. Siden den gang har Education Cannot Wait støttet utdanning for 1,4 millioner barn og unge i 29 kriserammede land og områder, inkludert i Syria, Jemen, Bangladesh og i Sahel-regionen. Fra 2016 til 2018 bidro Norge med 188 millioner kroner til fondet.

- Dagens humanitære kriser er ofte komplekse og de varer lengre enn tidligere. Det er derfor avgjørende å sikre godt samspill mellom humanitær og langsiktig innsats innen utdanning. Education Cannot Wait samler både humanitære og langsiktige utdanningsaktører til felles og koordinert innsats, sier statsministeren.