Norsk sokkel opprettholder høye gassleveranser til Europa i 2023

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Myndighetenes oppdaterte anslag for salgsgass i 2023 er 122 milliarder standard kubikkmeter (Sm3). Det vil si på samme, høye nivå som i 2022. Fra 2021 til 2022 økte gassleveransene fra norsk sokkel med om lag 9 milliarder Sm3 (8 prosent). Denne økningen alene tilsvarer 100 terrawattimer energi.

– 122 milliarder standard kubikkmeter tilsvarer om lag 1355 TWh. Disse enorme energimengdene er viktige for europeisk energitilgang og -sikkerhet, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Gassprodusentene på norsk sokkel har, med tilrettelegging fra myndighetene, lagt ned en enorm innsats for å levere så mye gass som mulig til sine kunder i Europa det siste året. Denne innsatsen forventer vi at fortsetter også inn i 2023. Samtidig krever det stadig oppstart av nye investeringsprosjekter bare for å holde produksjonsnivået flatt. 

– Jeg er imponert og takknemlig for den jobben som er gjort på feltene for å øke gassleveransene til Europa og for den store innsatsen alle som jobber i næringen har lagt ned, sier Aasland.

Det er alltid usikkerhet knyttet til produksjonsnivå fremover og usikkerheten øker utover i tid. Forventningen er at dagens høye gassproduksjonsnivå kan opprettholdes de neste 4–5 årene. Dette skyldes at det er flere pågående og nye utbyggingsprosjekter på norsk sokkel. På noe sikt er flere nye funn nødvendig for å unngå et for raskt fall i gasseksporten. Uten nye utbygginger vil gassproduksjonen gradvis falle som følge av at eksisterende felt og prosjekter tappes ut.