Norske maritime bedrifter ser mot Iran

Statssekretær Dilek Ayhan leder denne uken en maritim delegasjon til Teheran. Ayhan skal diskutere maritimt samarbeid og nye forretningsforbindelser. Med til Iran er blant andre Rederiforbundet, Sjøfartsdirektoratet og selskaper som DNV GL, Kongsberg Maritime og Wilhelmsen Ships Service AS.

- Iran er et spennende marked for norsk maritim næring i kjølvannet av sanksjonslettelsene. Vi er her for å fremme verdensledende norsk maritim teknologi, knytte kontakter og ta hjem kunnskap om iranske behov, sier statssekretær Ayhan.

Delegasjonen inngår i Fiskeriminister Sandbergs delegasjon til Iran. Foruten maritim vil fiskeri- og havbrukssektoren stå i høysete i samtaler med iranerne. Flere norske maritime selskaper har allerede vært aktivt tilstede, og inngått samarbeidsavtaler med iranske motparter. DNV GL og Skuld er to gode eksempler. GIEK og Eksportkreditt Norge inngikk også samarbeidsavtaler med iranske motparter i august.

- Regelverket rundt lettelsene i sanksjoner i Iran er fortsatt komplisert, men vi ønsker å dra nytte av mulighetene som nå foreligger for å styrke næringssamarbeidet, sier Ayhan.

Handelen med Iran har vært begrenset de siste årene, i hovedsak på grunn av sanksjoner og økonomiske tiltak. I tråd med implementeringen av den såkalte Atomavtalen ble det fra 16. januar i år vedtatt lettelser. Det er stor interesse men likevel en avvente holdning fra norsk næringsliv i lys av usikkerheten om hva de gjenværende amerikanske sanksjonene vil ha av konsekvenser.

- Det er  usikkerhet knyttet til gjenværende amerikanske sanksjoner. Vi oppfordrer derfor norsk næringsliv til å gjøre grundige vurderinger og forberedelser. Vi har høye aktsomhetsstandarder i Norge, og vi ser at næringslivet selv er veldig bevisst sitt samfunnsansvar, sier statssekretæren.

Norske og iranske maritime myndigheter ble også enige om en felleserklæring om å arbeide for å styrke de bilaterale maritime relasjonene. Felleserklæringen sier at partene ønsker å dele erfaringer og informasjon om offentlige tiltak og reguleringer rettet mot maritim sektor.

Til toppen