Ny anbefaling om bankutbytte fra ESRB

Det europeiske systemrisikorådet (ESRB) har gitt en ny anbefaling om begrensning av utbytte mv. fra banker. Finansdepartementet har bedt om Finanstilsynets vurdering av hvordan anbefalingen bør følges opp i Norge.

ESRB har denne uken fastsatt endringer i sin anbefaling fra juni i år om begrensninger på finansforetaks utdeling av overskuddsmidler under Covid-19-pandemien, se pressemeldinger fra departementet i juli og september. Anbefalingen forlenges nå ut tredje kvartal 2021, men det åpnes for at foretakene likevel kan dele ut midler hvis de utviser svært høy forsiktighet og utdelingene ikke medfører en reduksjon av kapitaldekningen som overstiger en viss terskelverdi.

Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet vurdere hvordan anbefalingen bør følges opp i Norge. Departementet vil vurdere Finanstilsynets tilrådning når den foreligger.