Statsbudsjettet 2020

Ny enhet for dyrepoliti i Troms

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen foreslår at politiet etablerer en ny enhet for bekjempelse av dyrevelferdskriminalitet (dyrepoliti) i Troms politidistrikt.

– Overgrep mot dyr bekymrer mange, og får stor offentlig oppmerksomhet. Regjeringen tar kriminalitet mot dyr på alvor, og foreslår derfor å bevilge to nye millioner til politiet og én million ekstra til Mattilsynet for å legge til rette for en ny enhet med dyrepoliti i Troms politidistrikt, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp).

Nå finnes det slike enheter i Øst, Innlandet, Sør-Vest, Vest og Trøndelag politidistrikt. Både Mattilsynet og Politidirektoratet mener at en slik organisering av arbeidet har gitt bedre etterforskning, bevissikring og saksforberedelser. Mattilsynet er organisert i fem regioner. Med etableringen av enheten i Troms politidistrikt vil det være dyrepoliti i alle Mattilsynets fem regioner.

– Etableringen av dyrepoliti viser tydelig at vi tar dyrevelferdskriminalitet på alvor. Målet er at vi får utviklet systemer og rutiner for behandling av slike saker, slik at alvorlig kriminalitet mot dyr fører til straffesak og domfelling. Vi forventer at denne satsingen også får en allmennpreventiv og forebyggende effekt, sier Kallmyr.

Om bekjempelse av dyrevelferdskriminalitet

I regjeringsplattformen er det et mål om en gradvis innføring av dyrepoliti i alle landets fylker.

På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, satte Mattilsynet og politiet i 2015 i verk et treårig pilotprosjekt i Trøndelag. I etterkant er det blitt etablert ytterligere fire enheter i henholdsvis Sør-Vest, Øst, Innlandet og Vest politidistrikter. Troms politidistrikt er det sjette politidistriktet i landet som nå har en egen enhet for bekjempelse av dyrevelferdskriminalitet.

Mattilsynet og politiet har inngått en sentral samarbeidsavtale som gir føringer for samarbeid mellom politi og Mattilsynet i hele landet.