Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny rapport om flerbruksfartøy på norsk sokkel

Organisasjonene i arbeidslivet har vært uenige om arbeidsmiljøloven bør gjelde for arbeidstakere på avanserte fartøyer, såkalte flerbruksfartøyer, som arbeider opp mot petroleumsvirksomheten.

En partssammensatt arbeidsgruppe har gått grundig gjennom saken, men partene er fortsatt prinsipielt uenige om dette spørsmålet.

Uenighet mellom partene

Arbeids og sosialdepartementet inviterte i 2017 partene innen petroleum og maritim virksomhet til et felles arbeid for å se om det var mulig å komme fram til en mer felles virkelighetsforståelse rundt bruken av flerbruksfartøyene i petroleumsvirksomheten. Arbeidsgruppen har blitt enige om en beskrivelse av den faktiske utviklingen i bruken av flerbruksfartøy på norsk sokkel, mens partene fortsatt er prinsipielt uenige om arbeidsmiljøloven skal gjelde arbeidstakergrupper på flerbruksfartøy.

Regjeringen følger opp

– Jeg vil takke arbeidsgruppen for en grundig rapport. De har bidratt til en felles beskrivelse av den faktiske utviklingen. Det er verdifullt. Samtidig registrerer jeg at det er uenighet mellom partene i spørsmålet om den rettslige reguleringen. Regjeringen vil nå følge opp dette temaet videre i den kommende stortingsmeldingen om den maritime politikken, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Les rapporten fra partssammensatt arbeidsgruppe her:

Til toppen