Bruken av flerbruksfartøy i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel

Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe som har sett på bruken av flerbruksfartøy i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.

Den partssammensatte arbeidsgruppen la fram sin rapport 2. juli 2019.

Sammendrag av rapporten

Arbeidsgruppens rapport inneholder omfattende beskrivelser av rettslige rammebetingelser og den faktiske situasjonen. Partene er kommet fram til enighet om en beskrivelse av den faktiske utviklingen i bruken av flerbruksfartøy på norsk sokkel. Arbeidsgruppen viser til at fartøysaktiviteten knyttet til konstruksjon, vedlikehold og inspeksjon fikk en betydelig nedgang etter oljeprisfallet i 2014. Markedet har stabilisert seg og det forventes en økning i fartøysaktiviteten fremover. Tallene er usikre og særlig usikkert er det å anslå markedet etter 2025.

Når det gjelder spørsmålet om å gjøre arbeidsmiljøloven gjeldende for arbeidstakere på flerbruksfartøy på norsk sokkel, er imidlertid partene fortsatt prinsipielt uenige, det gjelder både om behovet for og hvilke effekter det vil ha dersom arbeidsmiljøloven gjøres gjeldende for flerbruksfartøy.

Det partssammensatte arbeidet har likevel ført til bedre innsikt både i den faktiske situasjonen omkring flerbruksfartøy og de problemstillinger som er knyttet til spørsmålet om å gjøre arbeidsmiljøloven gjeldende.

Rapporten