Nye medlemmer til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

Regjeringen har i statsråd i dag gjenoppnevnt ett medlem og ett varamedlem til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

Advokat Trude Marie Wold og advokat Bendik Falch-Koslung er oppnevnt som hhv. medlem og varamedlem i kommisjonen. Begge er oppnevnt for perioden 1. september 2024 til og med 31. august 2027.

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker er et uavhengig organ som skal ta stilling til om en domfelt med en rettskraftig dom skal få saken sin behandlet på nytt i retten. Medlemmene og varamedlemmene i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker oppnevnes for en periode på tre år med adgang til én gjenoppnevning. Lederen utnevnes for en periode på syv år uten adgang til gjenoppnevning. Kommisjonen ledes av Kamilla Silseth.

Kommisjon har fra 1. september 2024 følgende sammensetning:

  • Kamilla Silseth (advokat), leder
  • Trude Marie Wold (advokat), nestleder/medlem
  • Tom Gunnar Vik (overlege), medlem
  • Fredrik Meringen (tingrettsdommer), medlem
  • Rolf Kåre Sæther (statsautorisert revisor), medlem
  • Timothy John Brennan (psykolog), varamedlem
  • Bendik Falch-Koslung (advokat), varamedlem
  • Beate Blom (lagdommer), varamedlem