Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i historisk arkiv. Der finner du også utdaterte aktueltsaker fra sittende regjeringer.

Viser 2961-2980 av 3757 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Kristoffer Hansen er ny politisk rådgiver

  07.01.2022 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Kristoffer Hansen ble fredag 7. januar engasjert som ny politisk rådgiver for olje- og energiminister Marte Mjøs Persen. Han kommer fra stillingen som kommunikasjonsrådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

 • Nett-tv

  Sykehustalen 2022 holdes i Tromsø tirsdag 11. januar kl. 13.00

  07.01.2022 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol holder sin første sykehustale i Tromsø, Universitetssykehuset i Nord-Norge - tirsdag 11. januar 2022. Talen blir strømmet fra kl. 13.00-ca.13.30. Alle som ønsker det, kan følge talen digitalt.

 • Skal tilby utskrift av testresultat fra koronasertifikat

  07.01.2022 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Alle som ønsker utskrift av testresultat fra koronasertifikatet, skal få det. Kommunene får plikt til å tilby utskrift av testresultat til alle som ønsker det.

 • Heidi Karlsen ny ekspedisjonssjef for Avdeling for medier og kunst i Kultur- og likestillingsdepartementet

  07.01.2022 Pressemelding Kultur- og likestillingsdepartementet

  Heidi Karlsen er utdannet statsviter og har jobbet i departementet siden 2013. Karlsen vil få det faglige ansvaret for regjeringens politikk om ytringsfrihet, medier, pengespill, opphavsrett, kulturell og kreativ næring, film, dataspill, musikk,

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 2

  07.01.2022 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 2, 2022.

 • Utdrag frå olje- og energiminister Marte Mjøs Persens kalender for veke 2

  07.01.2022 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Nytt rekordår i skogen

  07.01.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Nye tall fra Landbruksdirektoratet viser rekordtall for hogsten i 2021. Avvirkningen har økt jevnt de siste 10 årene med unntak av 2020 der lavere etterspørsel etter tømmer fra papir- og cellulosefabrikkene førte til en liten nedgang fra forrige

 • ID-kort fra EØS- og EFTA-stater blir gyldig legitimasjon ved notarialbekreftelser

  07.01.2022 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Når du skal bruke et dokument i utlandet trenger du ofte en notarialbekreftelse fra norske myndigheter. Fra 1. februar 2022 kan man også legitimere seg med ID-kort fra EØS- og EFTA-stater ved fysisk oppmøte. I dag er pass, norske førerkort og norske

 • Digitalt bilateralt konsultasjonsmøte med KS

  07.01.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch møtte styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen og flere medlemmer av Hovedstyret i KS og representanter fra fylkeskommunene til et digitalt bilateralt konsultasjonsmøte i dag.

 • Forlenger tiltak for økonomisk trygghet

  07.01.2022 Nyhet Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringen ønsker å avhjelpe de negative økonomiske konsekvensene av pandemien både for enkeltpersoner og virksomheter. Derfor har regjeringen varslet at de ønsker å forlenge og gjeninnføre en rekke kompenserende tiltak. Regjeringen har i statsråd

 • Nytt styre til fagskole for brann- og redningspersonell

  07.01.2022 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Den nye fagskolen for brann- og redningspersonell, som skal bygges i Tjeldsund, har fått nytt styre.

 • Endringar blant dei politiske rådgivarane

  07.01.2022 Pressemelding Statsministerens kontor

  Politisk rådgivar Kjetil Vevle er i statsråd i dag konstituert som statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre.

 • Ny statssekretær

  07.01.2022 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag konstituert politisk rådgivar Kjetil Vevle som statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre, i den tida statssekretær Andreas Bjelland Eriksen avviklar foreldrepermisjon, med verknad frå og med 7. januar 2022.

 • UD innfører reiseråd for Kasakhstan

  07.01.2022 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet fraråder nå alle reiser til Kasakhstan som ikke er strengt nødvendige.

 • Ny evaluering av kostnadsoverskridelse på Campus Ås

  07.01.2022 Nyhet Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet

  Prosjektet med å samlokalisere veterinærmiljøene til NMBU og Veterinærinstituttet på Ås ble 1,3 milliarder dyrere enn planlagt og var klart til innflytting to år på overtid. Nå peker en ekstern evaluering på at Statsbygg gjennomgående har

 • Samlokaliseringsprosjektet ved Campus Ås

  07.01.2022 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Ekstern evaluering. Rapport til Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Næringsministeren: Bedriftene kan vente seg penger fra kompensasjonsordningen i januar

  07.01.2022 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  - Det er mange som lurer på når de kan forvente å få penger fra den brede kompensasjonsordningen. De som har papirene i orden og søker når det åpner, kan vente seg penger allerede i slutten av januar. I praksis betyr det at staten dekker inntil 80

 • Presseinvitasjon: Næringsministeren og justisministeren til Svalbard 9.-11. januar

  06.01.2022 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp), reiser sammen til Svalbard for å møte en rekke aktører. Hensikten er å lytte til kunnskap og erfaring om muligheter og utfordringer som

 • Småhus skal fortsatt bygges med pipe

  06.01.2022 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringen vil ikke fjerne kravet om at småhus må ha skorstein fra byggteknisk forskrift. − Det viktig at folk kan holde varmen hvis det skjer en naturkatastrofe eller annen stor hendelse. Ved å beholde kravet om pipe, legger vi til rette for at

 • Bruk av skogfond til opprydding av vindfall

  06.01.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruksdirektoratet har i dag kommet med en presisering av regelverket knyttet til bruk av skogfond til opprydding av vindfall. Skogeier kan benytte skogfond til å dekke underskudd ved opprydding av vindfall, dersom tiltaket er et