Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 641-660 av 23923 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Ny rekord for sjømateksporten

  03.12.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  For første gang eksporterer Norge sjømat for over 100 milliarder kroner.

 • Presseinvitasjon: Regjeringen mottar fremforhandlet forslag til byvekstavtale for Bergensområdet

  03.12.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fremforhandlet forslag til byvekstavtale for Bergensområdet blir signert i Bergen, onsdag 4. desember. Regjeringen, ved statssekretærer for Samferdselsdepartementet, Anders B. Werp, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Tom Staahle, er til

 • Utval har vurdert konsekvensar av globaliseringa av luftfarten

  03.12.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringa er opptatt av ein framtidsretta luftfartspolitikk. Samtidig som luftfarten møter stadig meir internasjonal konkurranse er eg opptatt av å i vareta dei norske interessene best mogleg. Eg er glad for at eit breitt samansett utval no har

 • Bollestad på åpen kafè på Slumstasjonen

  03.12.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Matsentraler over hele landet deler ut over 2700 tonn mat i år. Dette tilsvarer rundt 5,4 millioner måltider, som vil komme vanskeligstilte til gode. Overskuddsmaten blir levert av butikker og matindustrien i Norge, og ville ellers endt opp som

 • Nato 70 år: Politisk samhold og byrdefordeling hovedsaker ved Natos ledermøte

  03.12.2019 Nyhet Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Statsministerens kontor

  Politisk samhold og en mer rettferdig byrdefordeling blir hovedsakene når Natos stats- og regjeringssjefer møtes i London 3. og 4. desember. Møtet vil også markere alliansens 70-årsjubileum.

 • Snart kan du bruke elektronisk ID på tvers av landegrensene i EU

  03.12.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Det juridiske grunnlaget for at innbyggere og virksomheter skal kunne bruke sin egen eID til å logge seg på digitale tjenester i et hvilket som helst EU- eller EØS-land er nå på plass. Tilpasning av de tekniske løsningene er neste steg.

 • Invitasjon til møte om FNs barnekomite sine anbefalinger til Norge

  03.12.2019 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  I 2016 leverte Norge sin siste rapport om hvordan FNs barnekonvensjon blir gjennomført i Norge til FNs barnekomite. FNs barnekomite skal følge med på hvordan Norge og andre land gir barn de rettighetene de har krav på.

 • Bø Gårdslakteri vinner bedriftsutviklingspris

  03.12.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Bedriftsutviklingsprisen i landbruket for Nordland gikk i dag til Arne Einar Olaussen og Bø Gårdsslakteri i Sortland kommune.

 • 17 kirker får hjelp til klimasikring

  03.12.2019 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  17 kirker fra Troms i nord til Vest-Agder i sør får klimasikring i julepresang. Midlene gis til de delene av kirkene som er særlig utsatt for klimapåvirkning.

 • Enklere å bytte vertsfamilie for au pairer

  03.12.2019 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt en forskriftsendring som gjør det enklere for au pairer å bytte vertsfamilie.

 • Ny modell for mediestøtten på høring

  03.12.2019 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet sender et forslag til lov om mediestøtte på høring. Lovforslaget presenterer en ny modell for mediestøtten, som blant annet innebærer å opprette et nytt, uavhengig forvaltningsorgan - Mediestøtterådet.

 • 1,6 milliardar i momskompensasjon til frivillige organisasjoner

  03.12.2019 Pressemelding Kulturdepartementet

  I desse dagar får nesten 22 000 organisasjonar over 1,6 milliardar kroner frå momskompensasjonsordninga. Det er ein auke på 200 millionar kroner frå i fjor.

 • Vil gjennomgå og bedre villreinens leveforhold

  03.12.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Norge har et spesielt ansvar for å beskytte villrein. Regjeringen vil etablere en kvalitetsnorm for villrein. Dette vil legge grunnlaget for en bedre og mer treffsikker forvaltning. Kvalitetsnormen skal bidra til at vi sikrer overlevelsen av

 • Lanserer handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse

  03.12.2019 Pressemelding Kulturdepartementet

  På den internasjonale dagen for personer med funksjonsnedsettelse lanserer regjeringen "Et samfunn for alle - regjeringens handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse." Handlingsplanen skal sikre medvirkning, deltakelse og

 • Stabile resultater i PISA-undersøkelsen, men flere gutter sliter med lesing

  03.12.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Den nye PISA-undersøkelsen viser at norske elever over tid har stabile resultater, men sammenlignet med 2015 presterer elevene svakere i lesing og naturfag. - Åpenhet om resultater i skolen er viktig. Jeg skulle gjerne sett at PISA-resultatene var

 • Staten har solgt aksjer i Entra

  03.12.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  3. desember 2019 solgte staten 25,6 millioner aksjer i Entra for 3,4 milliarder kroner. Statens eierandel gikk ned fra 22,3 prosent til 8,2 prosent. - Jeg er godt fornøyd med nedsalget og måten det har skjedd på, sier næringsminister Torbjørn Røe

 • Norsk innsats mot meslingutbruddet på Samoa

  02.12.2019 Nyhet Utenriksdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Myndighetene på Samoa har erklært unntakstilstand for å bekjempe meslingutbruddet, som i hovedsak rammer barn. Verdens helseorganisasjon (WHO) har bedt land i Europa om å bistå. - Dette er en alvorlig situasjon. Helsesystemene på Samoa har ikke

 • Presseinvitasjon: Samferdselsministeren mottar utredning om globaliseringen av luftfarten

  02.12.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Tirsdag 3. desember vil samferdselsminister Jon Georg Dale motta utredningen fra utvalget som har vurdert mulige konsekvenser av globaliseringen innen luftfarten.

 • Starter arbeid med stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon

  02.12.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Hver uke blir det produsert mer data enn det som ble produsert i løpet av hele det forrige årtusenet. Disse dataene kan danne grunnlaget for bedre og mer effektive offentlige tjenester, mer verdiskaping og flere arbeidsplasser. Hvis vi forvalter

 • Foreslår å merke retusjert reklame

  02.12.2019 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen ønsker at all retusjert reklame, der personer inngår, skal merkes. Nå sendes forslaget ut på høring.

Til toppen