Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 621-640 av 23913 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Presseinvitasjon: Regjeringen lanserer handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion

  05.12.2019 Pressemelding Kulturdepartementet

  Statsministeren, kultur- og likestillingsministeren, justisministeren og barne- og familieministeren lanserer regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion på Rommen Scene den 11. desember.

 • Regjeringen styrker samarbeid med FN om marin forsøpling fra skipsfart og fiskerier

  05.12.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  - I kampen mot marin forsøpling, er det avgjørende at fattige land får kapasitet til å forhindre forurensing fra skipsfart og fiskerier. Derfor bidrar Norge med 40 millioner kroner til FNs Sjøfartsorganisasjon, som har sterk kompetanse på feltet,

 • Presseinvitasjon: Fiskeri- og sjømatministeren til Brussel

  05.12.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og sjømatministeren Harald T. Nesvik møter EUs nye fiskerikommissær Virginijus Sinkevičius torsdag 12. desember 2019.

 • Algerammede oppdrettere i Nordland og Troms kan øke produksjonen

  05.12.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  - Vi gir nå lakseoppdrettere som ble rammet av algeoppblomstringen mulighet til å ta igjen noe av den tapte produksjonen. Det er viktig for å ta vare på arbeidsplassene, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

 • Presseinvitasjon: Regjeringen mottar fremforhandlet forslag til byvekstavtale for Nord-Jæren

  05.12.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fremforhandlet forslag til byvekstavtale for Nord-Jæren blir signert fredag 6. desember. Regjeringen, ved statssekretærer for Samferdselsdepartementet, Anders B. Werp, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Lars Jacob Hiim er til stede for å

 • Opphevar omstillingslova

  04.12.2019 Nyheit Nærings- og fiskeridepartementet

  Omstillingslova blei innført for å skape dialog mellom nedleggingstrua bedrifter og lokale myndigheiter, men har ikkje hatt den verknaden vi ønska oss. Omstillingslova er den sjuande lova som no blir oppheva for å fjerne unødvendig regelverk og

 • Ny rettshjelpsordning skal sikre berørte i EØS-saken

  04.12.2019 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen etablerer et særskilt rettshjelptiltak knyttet til NAVs feilaktige praktisering av EUs trygdeforordning. Tiltaket skal gjelde personer som har fått vedtak om stans, avslag og/eller tilbakebetaling av sykepenger, arbeidsavklaringspenger

 • Konferanse om urbant landbruk

  04.12.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Takk til alle som deltok på konferansen om urbant landbruk den 18. november. Her kan du laste ned presentasjoner og videoklipp fra konferansen.

 • Fylkesnytt fra Troms og Finnmark 3/2019

  04.12.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Troms og Finnmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. Dette nummeret inneholder blant annet en artikkel om trebedrifter i nord som har besøkt Møre og Romsdal.

 • Presseinvitasjon: Markerer ny rekord for sjømateksporten

  04.12.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik markerer sjømatrekorden i dag klokka 12:00.

 • Ny rekord for sjømateksporten

  03.12.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  For første gang eksporterer Norge sjømat for over 100 milliarder kroner.

 • Presseinvitasjon: Regjeringen mottar fremforhandlet forslag til byvekstavtale for Bergensområdet

  03.12.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fremforhandlet forslag til byvekstavtale for Bergensområdet blir signert i Bergen, onsdag 4. desember. Regjeringen, ved statssekretærer for Samferdselsdepartementet, Anders B. Werp, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Tom Staahle, er til

 • Utval har vurdert konsekvensar av globaliseringa av luftfarten

  03.12.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringa er opptatt av ein framtidsretta luftfartspolitikk. Samtidig som luftfarten møter stadig meir internasjonal konkurranse er eg opptatt av å i vareta dei norske interessene best mogleg. Eg er glad for at eit breitt samansett utval no har

 • Bollestad på åpen kafè på Slumstasjonen

  03.12.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Matsentraler over hele landet deler ut over 2700 tonn mat i år. Dette tilsvarer rundt 5,4 millioner måltider, som vil komme vanskeligstilte til gode. Overskuddsmaten blir levert av butikker og matindustrien i Norge, og ville ellers endt opp som

 • Nato 70 år: Politisk samhold og byrdefordeling hovedsaker ved Natos ledermøte

  03.12.2019 Nyhet Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Statsministerens kontor

  Politisk samhold og en mer rettferdig byrdefordeling blir hovedsakene når Natos stats- og regjeringssjefer møtes i London 3. og 4. desember. Møtet vil også markere alliansens 70-årsjubileum.

 • Snart kan du bruke elektronisk ID på tvers av landegrensene i EU

  03.12.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Det juridiske grunnlaget for at innbyggere og virksomheter skal kunne bruke sin egen eID til å logge seg på digitale tjenester i et hvilket som helst EU- eller EØS-land er nå på plass. Tilpasning av de tekniske løsningene er neste steg.

 • Invitasjon til møte om FNs barnekomite sine anbefalinger til Norge

  03.12.2019 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  I 2016 leverte Norge sin siste rapport om hvordan FNs barnekonvensjon blir gjennomført i Norge til FNs barnekomite. FNs barnekomite skal følge med på hvordan Norge og andre land gir barn de rettighetene de har krav på.

 • Bø Gårdslakteri vinner bedriftsutviklingspris

  03.12.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Bedriftsutviklingsprisen i landbruket for Nordland gikk i dag til Arne Einar Olaussen og Bø Gårdsslakteri i Sortland kommune.

 • 17 kirker får hjelp til klimasikring

  03.12.2019 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  17 kirker fra Troms i nord til Vest-Agder i sør får klimasikring i julepresang. Midlene gis til de delene av kirkene som er særlig utsatt for klimapåvirkning.

 • Enklere å bytte vertsfamilie for au pairer

  03.12.2019 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt en forskriftsendring som gjør det enklere for au pairer å bytte vertsfamilie.

Til toppen