Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 601-620 av 23903 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Finansministeren mottar rapport fra OECD

  05.12.2019 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen mottar mandag 9. desember rapporten "OECD Economic Survey of Norway".

 • Endringer i forsikringsforetakenes kapitalkrav for boliglån

  05.12.2019 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i Solvens II-regelverket som vil bidra til at forsikringsforetakenes kapitalkrav for boliglån blir likere bankenes.

 • Verdens jorddag

  05.12.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  5. desember er blitt utpekt av FN til Verdens jorddag (World Soil Day) for å øke bevisstheten rundt jord, hva den har å si for våre liv, og hvordan vi tar vare på den.

 • Prisforhandlinger sikrer migrenemedisin på blå resept

  05.12.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Prisforhandlingene mellom Sykehusinnkjøp og legemiddelprodusenten Novartis har gitt lavere pris på legemidlet Aimovig som nå kommer inn i blåreseptordningen. Forhandlingene gjør at pasientene raskere får tilgang på Aimovig enn gjennom de ordinære

 • Ingen skal tape bostøtte som følge av NAV-sakene

  05.12.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Husbanken er i tett dialog for å kartlegge hvilke konsekvenser NAV-sakene kan ha for bostøtten til berørte brukere. - Ingen skal tape bostøtte på at det offentlige har gjort feil, sier kommunal- og

 • Presseinvitasjon: Bent Høie besøker Tune Ridesenter og "Idretten skaper sjanser" 12. desember

  05.12.2019 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Helseminister Bent Høie deltek på julelunsj i regi av "Idretten skaper sjanser" og Norges idrettsforbund.

 • Ragnar Ulstein blir æret med begravelse på statens bekostning

  05.12.2019 Pressemelding Statsministerens kontor

  - Med sorg har jeg mottatt meldingen om at krigshelt, forfatter og historiker, Ragnar Ulstein, har gått bort. Under krigen kjempet han for vår frihet, for demokratiet og for våre felles verdier, sier statsminister Erna Solberg.

 • Ledig stilling som ekspedisjonssjef

  05.12.2019 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Stillingen som ekspedisjonssjef i Energi- og vannressursavdelingen er ledig etter at Andreas Hilding Eriksen ble utnevnt til ny departementsråd i OED. Søknadsfristen er 2. januar 2020.

 • Tørke ga inntektsreduksjon i jordbruket i 2018

  05.12.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Tall fra Driftsgranskningene for jordbruket viser at jordbruksinntekten gikk ned i 2018, hovedsakelig som følge av tørken.

 • Teamarbeid gir bedre oppfølging av pasienter med kroniske lidelser

  05.12.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Primærhelseteam gir flere ressurser til oppfølging av pasienter med kroniske lidelser. Det viser en ny evaluering.

 • Presseinvitasjon: Regjeringen lanserer handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion

  05.12.2019 Pressemelding Kulturdepartementet

  Statsministeren, kultur- og likestillingsministeren, justisministeren og barne- og familieministeren lanserer regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion på Rommen Scene den 11. desember.

 • Regjeringen styrker samarbeid med FN om marin forsøpling fra skipsfart og fiskerier

  05.12.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  - I kampen mot marin forsøpling, er det avgjørende at fattige land får kapasitet til å forhindre forurensing fra skipsfart og fiskerier. Derfor bidrar Norge med 40 millioner kroner til FNs Sjøfartsorganisasjon, som har sterk kompetanse på feltet,

 • Presseinvitasjon: Fiskeri- og sjømatministeren til Brussel

  05.12.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og sjømatministeren Harald T. Nesvik møter EUs nye fiskerikommissær Virginijus Sinkevičius torsdag 12. desember 2019.

 • Algerammede oppdrettere i Nordland og Troms kan øke produksjonen

  05.12.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  - Vi gir nå lakseoppdrettere som ble rammet av algeoppblomstringen mulighet til å ta igjen noe av den tapte produksjonen. Det er viktig for å ta vare på arbeidsplassene, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

 • Presseinvitasjon: Regjeringen mottar fremforhandlet forslag til byvekstavtale for Nord-Jæren

  05.12.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fremforhandlet forslag til byvekstavtale for Nord-Jæren blir signert fredag 6. desember. Regjeringen, ved statssekretærer for Samferdselsdepartementet, Anders B. Werp, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Lars Jacob Hiim er til stede for å

 • Opphevar omstillingslova

  04.12.2019 Nyheit Nærings- og fiskeridepartementet

  Omstillingslova blei innført for å skape dialog mellom nedleggingstrua bedrifter og lokale myndigheiter, men har ikkje hatt den verknaden vi ønska oss. Omstillingslova er den sjuande lova som no blir oppheva for å fjerne unødvendig regelverk og

 • Ny rettshjelpsordning skal sikre berørte i EØS-saken

  04.12.2019 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen etablerer et særskilt rettshjelptiltak knyttet til NAVs feilaktige praktisering av EUs trygdeforordning. Tiltaket skal gjelde personer som har fått vedtak om stans, avslag og/eller tilbakebetaling av sykepenger, arbeidsavklaringspenger

 • Konferanse om urbant landbruk

  04.12.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Takk til alle som deltok på konferansen om urbant landbruk den 18. november. Her kan du laste ned presentasjoner og videoklipp fra konferansen.

 • Fylkesnytt fra Troms og Finnmark 3/2019

  04.12.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Troms og Finnmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. Dette nummeret inneholder blant annet en artikkel om trebedrifter i nord som har besøkt Møre og Romsdal.

 • Presseinvitasjon: Markerer ny rekord for sjømateksporten

  04.12.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik markerer sjømatrekorden i dag klokka 12:00.

Til toppen