Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 581-600 av 25726 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • 10 kommuner i Finnmark får økt mobilberedskap

  29.05.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Når vi nå har fått kontroll på smittespredningen, trapper vi opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi igjen. Ett av tiltakene er å øke satsingen på mobil beredskap i Finnmark. Dette vil bidra til aktivitet og oppdrag for lokale entreprenører,

 • Foreslår ytterligere 35 millioner kroner til ferjesambandene på riksveinettet

  29.05.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Ferjesambandene er viktige for å få hverdagen til å gå i hop for folk og næringsliv. Koronapandemien har ikke overraskende ført til nedgang i trafikk og dermed i billettinntektene. Når vi nå har fått kontroll på smittespredningen, trapper vi opp

 • En milliard til flyruter over hele landet

  29.05.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Fly er viktig for næringslivet og for folk i et langstrakt land som Norge. Mange er avhengig av å fly for å komme seg til sykehus eller andre viktige avtaler, og det har derfor vært viktig for regjeringen å sikre et grunntilbud av flyruter i den

 • 52 millionar kroner ekstra til kyrkjebygg

  29.05.2020 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Regjeringa foreslår ei ekstraløyving på 52 millionar kroner i 2020 til tiltak for kulturhistorisk viktige kyrkjer frå før 1850. Løyvinga er ein del av regjeringas innsats for å få Noreg ut av koronakrisa.

 • 2,5 milliarder kroner til arbeid og aktivitet i kommunene

  29.05.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen trapper opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi etter koronakrisen. - Veien ut av krisen handler om å skape mer og inkludere flere. Det gjør vi ved å få folk tilbake i jobb. Regjeringen vil derfor gi kommunene et ekstra tilskudd som

 • 456 millioner til flyktninger og nyankomne innvandrere

  29.05.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Koronakrisen har rammet flyktninger og nyankomne innvandrere hardt. Høy arbeidsledighet gjør det svært vanskelig for de med lav formell kompetanse og lite erfaring å komme i jobb. Regjeringen foreslår derfor en tiltakspakke på 456 millioner kroner

 • 10 millionar kroner til barne- og ungdomsorganisasjonane

  29.05.2020 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Mange barne- og ungdomsorganisasjonar melder at dei har tapt store inntekter og har hatt auka utgifter på grunn av koronapandemien. No foreslår regjeringa å styrkje den nasjonale grunnstøtta til barne- og ungdomsorganisasjonane med 10 millionar

 • Ny kompensasjonsordning for forhåndsgodkjente tiltaksarrangører

  29.05.2020 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen foreslår å etablere en midlertidig kompensasjonsordning for forhåndsgodkjente tiltaksarrangører. Ordningen skal sikre at deltakere i arbeidsforberedende trening (AFT) og varig tilrettelagt arbeid (VTA) får beholde sitt tilbud.

 • 20 millioner kroner til forskning på utvikling av fiskefôr basert på norsk råstoff

  29.05.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen foreslår at det bevilges 20 millioner kroner til forskning på utvikling av fiskefôr basert på norsk råstoff. Midlene foreslås lagt til Norges Forskningsråd. Regjeringen vil legge til rette for at næringslivet kan skape grønne jobber og

 • 170 millioner kroner til forskningsfartøy

  29.05.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen foreslår penger til et nytt forskningsfartøy og vil ruste opp de eksisterende forskningsfartøyene til Havforskningsinstituttet. I tillegg lyses det ut et anbud for leie av et nytt kontrollfartøy for Fiskeridirektoratet. Regjeringen vil

 • Foreslår normalisering av omsorgspengekvotene

  29.05.2020 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen foreslår at omsorgspengekvotene nullstilles 1. juli, og alle foreldre får en ny helårskvote for andre halvår i år. I tillegg skal arbeidsgiver igjen finansiere inntil ti dager i løpet av året.

 • Legger plan for å styrke norsk eksport

  29.05.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, Utenriksdepartementet

  For å støtte norske eksportnæringer under og etter koronakrisen, har regjeringen startet arbeidet med en eksporthandlingsplan.

 • 365 millioner kroner i finansiering til satellittbase på Andøya

  29.05.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen vil gi Andøya Space Center inntil 365 millioner kroner i finansiering for å etablere Andøya Space Port, en oppskytningsbase for småsatellitter på Andøya. Men først må selskapet oppfylle en rekke vilkår.

 • Regjeringen foreslår 100 millioner kroner til kommersielle buss- og båtruter

  29.05.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Transport er en kritisk samfunnsfunksjon, og i store deler av landet er de kommersielle rutene viktige bidragsytere. Vi står nå også foran sommersesongen, og ekspressbussene er bindeledd mellom mange byer og turistdestinasjoner. Som følge av den

 • Norges vei ut av krisen - skape mer og inkludere flere

  29.05.2020 Pressemelding Statsministerens kontor, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen legger i dag frem økonomiske tiltak som skal styrke norske bedrifter og arbeidsplasser, og bidra til grønn omstilling. På denne måten skal Norge komme ut av koronakrisen.

 • Fylkeskommunene får ytterligere 600 millioner kroner i kompensasjon for tapte billettinntekter

  29.05.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Kollektivtransporten har opplevd en stor nedgang i antall passasjerer som følge av virusutbruddet. Dette har tatt seg noe opp igjen, men smitteverntiltakene gjør at bare 33-50 prosent av vanlig kapasitet kan benyttes. Samtidig har mange

 • Kunnskap og kompetanse skal få flere tilbake i arbeid

  29.05.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Koronakrisen har kastet mange ut i arbeidsledighet og permitteringer. Nå starter arbeidet med å få folk tilbake i arbeid, skape nye jobber, og inkludere flere i arbeidslivet. Regjeringen vil derfor bruke over 1,4 milliarder kroner på skole,

 • En milliard kroner til grønn omstilling i næringslivet

  29.05.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Nå som Norge har fått mer kontroll på smittespredningen trapper vi opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi og grønn omstilling igjen. Regjeringen vil legge til rette for at næringslivet kan skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid.

 • En pakke for grønn omstilling

  29.05.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Olje- og energidepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge 3,6 milliarder kroner til ulike tiltak for å skape en grønn fremtid. Blant annet foreslår regjeringen penger til forskning, teknologiutvikling, sirkulærøkonomi og grønn skipsfart. Regjeringen vil legge til rette for at

 • Nett-tv

  Kompensasjonsordningen for næringslivet: Kompensasjonsordningen forlenges og trappes gradvis ned

  29.05.2020 Pressemelding Finansdepartementet

  Kompensasjonsordningen for næringslivet forlenges i tre måneder til og med august. Samtidig trappes ordningen gradvis ned ved å redusere kompensasjonsgraden for juni og juli til 70 prosent og til 50 prosent for august.

Til toppen