Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 581-600 av 23720 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Øker markedsavgiften for pelagisk fisk

  20.11.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Markedsavgiften for sild, makrell og annen pelagisk fisk øker fra 0,3 til 0,5 prosent.

 • Landbruks- og matdepartementet har holdt innspillsmøte til gjennomgang av hundeloven

  20.11.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Forvaltningsansvaret for Lov om hundehold (hundeloven) ble i statsråd den 1. mars overført fra Justisdepartementet til Landbruks- og matdepartementet. Landbruks- og matdepartementet vil nå starte opp arbeidet med gjennomgang av loven i henhold til

 • Endringar blant dei politiske rådgivarane

  20.11.2019 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministerens kontor har engasjert Christian Haugen som politisk rådgivar for samfunnssikkerheitsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde frå 21. november 2019.

 • Tilskudd til studentboliger for 2020

  20.11.2019 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  I regjeringens budsjettforslag for 2020 er det satt av 822, 4 mill. kr til bygging av studentboliger. Dette skal gi rom for tilskudd til 2 200 nye studentboliger.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Røe Isaksen legg fram ny eigarskapsmelding

  20.11.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen legg fram regjeringa si nye eigarskapsmelding fredag 22. november.

 • Folk er fornøyde med å bo i Norge

  20.11.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Folk er fortsatt fornøyde med å bo og leve i Norge, viser årets innbyggerundersøkelse. Samtidig ser vi at innbyggerne gir litt dårligere skår på offentlige tjenester og politikernes evne til å lytte til folket. - Jeg er glad for at de aller fleste

 • Fylkesnytt fra Nordland 3/2019

  20.11.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Nordland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om Statens vegvesen som bygger viltovergang for rein over ny E6 i Grane.

 • Nett-tv

  Følg direkte: Barnekonvensjonen fyller 30 år

  20.11.2019 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Følg feiringen av barnekonvensjonen direkte 20. november klokken 10-14.

 • Enighet i FN om å styrke beskyttelsen av menneskerettighetsforsvarere

  19.11.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  En norskledet resolusjon om menneskerettighetsforsvarere er enstemmig vedtatt i FNs komité for menneskerettighetsspørsmål. - I en tid hvor menneskerettighetene er under sterkt press, er det viktig at et samlet FN tar til orde for å styrke

 • Utenriksminister Ine Eriksen Søreides uttalelse om situasjonen i Hongkong

  19.11.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Jeg er svært bekymret over situasjonen i Hongkong og oppfordrer partene til å samarbeide om å redusere spenningsnivået. Det er avgjørende at grunnleggende rettigheter blir respektert. Situasjonen kan kun løses gjennom dialog, sier

 • Statsministeren på Compact with Africa i Berlin

  19.11.2019 Nyhet Statsministerens kontor

  - Norge ønsker et sterkere samarbeid mellom Afrika og Europa når det gjelder investeringer og næringsutvikling. Også norske bedrifter trenger nye markeder å vokse i og Afrika representerer spennende muligheter, sier statsminister Erna Solberg.

 • Mer helhetlig helsehjelp til barn og unge

  19.11.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen fortsetter arbeidet med å gi barn og unge et mer sammenhengende helsetilbud. Nå sender Helse- og omsorgsdepartementet et forslag på høring som klargjør at helsestasjons- og skolehelsetjenesten også kan behandle barn og unge med lettere

 • Genetisk verdifull ulv merket og flyttet

  19.11.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Det ble nylig registrert en genetisk verdifull ulv nord i Hedmark utenfor ulvesonen. Det er viktig å unngå felling av slike ulver for å bedre ulvebestandens genetiske situasjon. Ulven ble derfor merket og flyttet innenfor ulvesonen av

 • Ti år med stadig sterkere nordisk samarbeid

  19.11.2019 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Det nordiske forsvarssamarbeidet (Nordefco) fyller ti år i år. - Det er et nært, operativt samarbeid som bidrar til et sikrere Norden. På forsvarsministermøtet i dag gjorde vi et nytt grep for å være bedre beredt hvis en krise oppstår, sier

 • Invitasjon til seminar om OECDs landstudie av Norge

  19.11.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet inviterer til åpent seminar mandag 25. november klokken 10 til 16 i Akersgata 64 (Hovedbølet). Formålet med seminaret er å definere de viktigste problemstillingene som OECD må ta tak i når de skal i gang med denne

 • Utenriksminister Ine Eriksen Søreides kommentar om israelske bosettinger

  19.11.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  Den norske holdningen til de israelske bosettingene ligger fast og er forankret i en rekke resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd og vurderinger fra Den internasjonale domstolen i Haag.

 • Nasjonale klima- og miljøhensyn skal ivaretas bedre i arealplanleggingen

  19.11.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet har oppdatert et rundskriv om nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet. Det er blant annet gjort en oppdatering om bygging på forurenset grunn.

 • Ambassade etablert i Tbilisi

  19.11.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  1. juli ble Norges ambassade til Georgia opprettet. Det er første gang Norge har ambassade i landet.

 • To dager med EØS, Efta og Nato

  19.11.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har to dager med møter i Brussel, 19. og 20. november. Det er EØS-rådet, Efta og Nato som er hovedstolpene i programmet.

 • Havet kan være nøkkelen til fremtidig matsikkerhet

  19.11.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Statsministerens kontor

  Med bedre havforvaltning kan det bli mulig å høste og produsere over seks ganger mer mat fra havet i verden enn vi gjør i dag, viser en ny rapport.

Til toppen