Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 561-580 av 21232 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Presseinformasjon: Statsbesøk til Chile

  19.02.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Deres Majesteter kong Harald og dronning Sonja har takket ja til invitasjonen fra Republikken Chiles president Sebastián Piñera om å avlegge statsbesøk i 2019.

 • Endring blant dei politiske rådgivarane

  19.02.2019 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kristine Lie sluttar som politisk rådgivar for samfunnssikkerheitsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde tysdag 19. februar.

 • Foreslår alle fosterreduksjoner i abortnemnd

  19.02.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen følger anbefalingene fra fagmiljøet og foreslår at alle fosterreduksjoner behandles i abortnemnd.

 • Åpent møte om strategiske partnerskap for humanitært arbeid 1. mars

  19.02.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet ved Seksjon for humanitære spørsmål inviterer til åpent informasjons- og dialogmøte med norske humanitære organisasjoner fredag 1. mars kl. 9-10.30.

 • Presseinformasjon: Utenriksministeren til Bergen

  19.02.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide besøker Bergen 19. februar 2019.

 • Pressekonferanse: Høring om endringer i abortloven – fosterreduksjon

  19.02.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Det følger av Granavolden-plattformen at regjeringen vil: "Fjerne åpningen for abort av en eller flere friske flerlinger (fosterreduksjon) i et svangerskap før grensen for selvbestemt abort."

 • Vil forhindre at barn etterlates i utlandet

  18.02.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen setter ned en ekspertgruppe som skal gi råd om hvordan vi kan forebygge at barn og unge blir etterlatt i utlandet mot sin vilje.

 • Forslag til endringer i meklingsforskriften

  18.02.2019 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  Departementet sender i dag på høring forslag til nærmere regulering av hvilke tilfeller foreldre ikke har meklingsplikt etter barneloven, når en forelder er dømt for alvorlig vold og overgrep mot egne barn.

 • Ny undersøkelse: Flere kommunale ledere vil ha kommunesammenslåing

  18.02.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  17 av 24 kommunale ledere i Troms ønsker kommunesammenslåing, og 14 av 22 kommunale ledere i Finnmark mener det er behov for mer samarbeid for å sikre bærekraftige kommuner. Dette kommer fram i en ny rapport utarbeidet av Nivi Analyse.

 • Presseinvitasjon: Samferdselsministeren til Ålesund og Sunndal

  18.02.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Jon Georg Dale reiser til Ålesund torsdag 21. februar der han vil delta på arrangementet LilleStortinget 2019 på Fagerlia skole. Han vil også få en orientering fra Statens vegvesen ved Kverve og Ørskogfjellet før turen går videre

 • Utgreiing om trygge rammer for fosterheimar sendt på høyring

  18.02.2019 Nyheit Barne- og likestillingsdepartementet

  Barne- og likestillingsdepartementet sender i dag NOUen «Trygge rammer for fosterhjem» på høyring. Fosterheimsutvalet overleverte utgreiinga 18. desember 2018.

 • Transport21: Korleis skal vi løyse framtidas transportutfordringar

  18.02.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Digitalisering og autonomi brukt på rett måte kan skape ein betre reisekvardag, effektivisere næringstransporten og hjelpe oss å nå andre viktige mål i transportpolitikken. Teknologi vil også vere avgjerande for å oppnå utslippskutt. Eg er difor

 • Digitale data kan minke råteskadar i skog

  18.02.2019 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Soppen rotkjuke tek knekken på kvart femte norske grantre og gir store tap for skogbransjen. Digitale data frå hogstmaskinar, satellittar, fly og dronar bidreg til å hindre smittespreiing.

 • Britenes forsvarsminister besøkte Bardufoss

  18.02.2019 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Den britiske forsvarsministeren Gavin Williamson besøkte Bardufoss på søndag. Anledningen var å møte de britiske styrkene som er på vintertrening i Norge.

 • Høyring: Dreiing av luftfartsavgiftene skal styrke konkurransekrafta til norsk luftfart

  18.02.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Eg vil styrke den allmenne konkurransekrafta til norsk luftfart og betre lønsemda for kommersielle flyruter i distrikta. Difor sender vi no ut ein høyring med forslag til omlegging av dei avgiftene flyselskapa betaler for tenester frå Avinor,

 • Norge deltar i EUs forsvarsforskning

  18.02.2019 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Regjeringen har besluttet at Norge vil delta i EUs forsøksordning for forsvarsforskning, Preparatory Action for Defence Research (PADR), i 2019. Det vil være tredje året Norge deltar i ordningen, som eneste ikke-medlem.

 • Presseinvitasjon: Samferdselsministeren til Bergen, Arna og Voss 19. februar

  18.02.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Jon Georg Dale reiser til Bergen tysdag 19. februar der han vil holde eit innlegg på Nasjonal rassikringskonferanse på Scandic Flesland Airport. Han reiser deretter til Arna der han vil få ei orientering frå Statens vegvesen før

 • Egen tiltaksplan mot ekstremisme i høyere utdanning

  17.02.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  - Det skal ikke være en overvåkningskultur på landets høyskoler og universiteter, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Beredskapsrådet i samarbeid med sektoren utviklet en tiltaksliste

 • Redusert avskoging i Indonesia utløser første klimautbetaling fra Norge

  16.02.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Indonesia bekreftet i dag at klimagassutslipp fra avskoging gikk ned i 2017. Dette betyr at Norge for første gang siden regnskogsamarbeidet mellom de to landene startet i 2010 vil betale Indonesia for reduserte klimagassutslipp fra avskoging. Til

 • Norge utbetaler 125 millioner kroner til UNRWA

  16.02.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) er i en kritisk økonomisk situasjon og har store udekte behov. Derfor betaler vi som i fjor ut hele vårt kjernebidrag på 125 millioner kroner til UNRWA samlet i begynnelsen av året, sier

Til toppen