– Må sikre fred på ukrainske premisser

Statsminister Jonas Gahr Støre deltok i helgen på det internasjonale toppmøtet om fred for Ukraina som president Volodymyr Zelenskyj hadde invitert til sammen med Sveits. – Det handlet om å sikre fred på ukrainske premisser, og økt trygghet og stabilitet på vårt kontinent, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Forbundspresident Viola Amherd og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj,
Den sveitsiske forbundspresidenten Viola Amherd og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ledet toppmøtet, som endte i et sluttkommuniké der deltakerne uttrykker en felles forståelse for en omfattende, varig og rettferdig fred i Ukraina. Foto: Keystone/EDA/POOL/Urs Flueeler

Ledere fra 90 land deltok på møtet.

Da møtet var ferdig, offentliggjorde arrangøren et felles sluttkommuniké. Her heter det blant annet at «Vi har hatt fruktbare og konstruktive samtaler om et rammeverk for en omfattende, rettferdig og varig fred i Ukraina, basert på folkeretten og FN-pakten».

Felles visjon

Lederne uttrykker en felles visjon med tre kritiske aspekter:

  • All bruk av kjernekraft må være trygg og sikker, og tilbakeføres til ukrainsk kontroll. Enhver trussel om å bruke kjernevåpen i denne krigen er uakseptabel.
  • Global matsikkerhet avhenger av en trygg transport for matvarer, og angrep mot skip som frakter korn og andre matvarer er uakseptabelt.
  • Alle krigsfanger må utveksles, og alle deporterte ukrainske barn og andre sivile som er ulovlig bortført og fengslet av Russland må komme tilbake til Ukraina.

Lederne har delt forslag til konkrete tiltak for å komme videre på de tre punktene som er nevnt over.

– Kampene pågår for fullt i Ukraina, og vi er langt unna fred. Men vi er et skritt nærmere det som kan bli en fremtidig fred. Det er av stor betydning når så mange land stiller seg bak dette rammeverket og er enige om en felles vei videre, sier statsminister Støre.

Samme mål

Diskusjonene på toppmøtet i Sveits bygde blant annet på tidligere diskusjoner i Ukrainas fredsformel og de ti områdene president Zelenskyj trakk opp allerede høsten 2022. Norge har påtatt seg et særlig ansvar for to tema, som ser på hvordan man kan oppnå energisikkerhet og retur av deporterte barn, andre sivile og krigsfanger.  

Særlig den siste gruppen fordrer tett kontakt både med Ukrainas nærmeste støttepartnere og med land som har åpne kanaler til Russland. 

Noen land har allerede bistått med å legge til rette for humanitære utvekslinger og trygg retur av noen av de deporterte barna, de ulovlig internerte sivile og krigsfangene.

– Vi som deltok på møtet i Sveits arbeider alle mot samme mål.  Vi må finne gode måter å støtte hverandre på og bedre utnytte våre forskjellige styrker og muligheter til å bidra, ifølge Støre. 

Ulovlig deporterte barn

Jonas Gahr Støre leder møte om retur av ukrainere som er ulovlig deportert til Russland.
Statsminister Jonas Gahr Støre ledet den åpne diskusjonen om retur av deporterte ukrainske barn, andre sivile og krigsfanger. Foto: SMK

På toppmøtet ledet Støre den åpne diskusjonen om retur av deporterte barn, andre sivile og krigsfanger. Det var mange verdifulle vurderinger og erfaringer som kom fram under diskusjonen om aktuelle måter å tilnærme seg Russland på. 

– Dette omfatter tusenvis av menneskeskjebner, berørte familier og venner. Mye viktig har skjedd på dette området, men veldig mye gjenstår.  Vi vil nå se på den praktiske oppfølgingen. Her vil Norge gjøre det vi kan for å bidra. 

Han understreker at det må være opp til Ukraina å definere når og hvordan en fremtidig fredsløsning kan være.

–Vår støtte til Ukraina ligger fast. Vi støtter Ukrainas krav om hvilke premisser som må ligge til grunn for en rettferdig og varig fred, sier Støre.