ESA til Norge for å studere norsk vannkraft

EFTAs kontrollorgan ESA besøker Norge i perioden 17-20.juni. Hovedtemaet for besøket er håndteringen av vannkraft i vannforvaltningsplanene.

Klima- og miljødepartementet har sammen med Energidepartementet invitert EFTAs kontrollorgan ESA til Norge den 17.-20. juni i år. Delegasjonen fra ESA vil møte embedsverk fra de to departementene og dra på befaring til vannkraftanleggene i Aurland og Hallingdalen.

Bakteppet for besøket er at departementene tidligere svart ut en rekke spørsmål fra ESA knyttet til vannforskriften og vannkraft og også er i prosess med et svarbrev om samme tema til ESA med frist 28.juni. Departementene ser besøket fra ESA som en god anledning til vise hvilke virkemidler forvaltningen i Norge råder over og hvordan disse blir brukt for å imøtekomme kravene til implementering av vanndirektivet i Norge.