Regjeringens digitaliseringsforum skal sette fart på digital og grønn omstilling

Statsminister Jonas Gahr Støre og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung var vertskap for det første møtet i regjeringens nye digitaliseringsforum. Tema for møtet var regjeringens kommende digitaliseringsstrategi.

Fra Digitaliseringsforumet

Statsministeren utnevnte i oktober 2023 en egen digitaliseringsminister, og fra 1. januar ble Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet opprettet. Tirsdag hadde det nye digitaliseringsforumet sitt første møte. Inviterte deltakere i dagens møte i regjeringens digitaliseringsforum var representanter for LO, NHO, KS, Digitaliseringsdirektoratet, NAV, Skattedirektoratet og Brønnøysundregistrene.

Verktøy for omstilling

– Vi vil at Norge både skal være det mest offensive landet på digitaliseringens vegne – men også være den mest kritiske brukeren. Det er få verktøy som kan hjelpe oss så mye i de omstillingene vi har foran oss, som demografi, klima- og energiomstilling og trygghet i landet og for landet. Vi vet også at digitaliseringen trenger grenser, blant annet for våre unge og for å ta vare på demokratiet vårt, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Regjeringen vil senere i år legge frem en ny nasjonal digitaliseringsstrategi.

– Vi må få fart på bruken av kunstig intelligens og digitaliseringen av Norge. Det vil frigjøre arbeidskraft, skape nye jobber og bidra til å løse store samfunnsutfordringer. Regjeringens nye digitaliseringsforum blir et viktig verktøy i dette arbeidet, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.

Digitalt krafttak

Formålet med forumet er å ta et krafttak for digitalisering og sørge for at bruken av ny teknologi først og fremst blir en mulighet – og at Norge ikke blir hengende etter.

Digitaliserings- og forvaltningsministeren skal lede arbeidet i forumet, som blir en viktig arena for å fremme, forankre og utvikle regjeringens politikk for digitalisering og sette fart på den grønne og digitale omstillingen. Det legges opp til to møter i året med inviterte deltakere: ett på våren med ledere fra offentlige og/eller private virksomheter og ett på høsten med partene i arbeidslivet.

– Digitaliseringsforumet vil gi oss, næringslivet og andre deltakere en unik mulighet til å diskutere og finne løsninger på store utfordringer – som både kommer av og kan løses ved bruk av teknologi, sier Tung.

  • Forumet skal bidra til sterkere samordning av regjeringens digitaliseringsarbeid, og sørge for gode koblinger til arbeidet med forvaltningsutvikling, næringsrettet digitalisering og arbeidet med bærekraftsmålene.
  • Forumet skal fremme samarbeid med partene i arbeidslivet for å løse felles samfunnsutfordringer, gjennom bruk av digitale teknologier samtidig som uønskede konsekvenser av digitalisering unngås.
  • Forumet skal fremme et godt samarbeid med næringslivet om felles mål for et bærekraftig velferdssamfunn med høy tillit, nye arbeidsplasser i hele landet og et grønt skifte.
  • Forumet skal legge til rette for et fast og forpliktende samarbeid med viktige samfunnsaktører, for å bidra ytterligere til at regjeringens digitaliseringspolitikk er forankret i reelle behov i samfunnet.

Forumet ledes av digitaliserings- og forvaltningsministeren. Statsministeren deltar i forumets møter der det er hensiktsmessig og mulig.