Skriftlige innspill til virkemiddelutredning av karbonfangst fra industri og avfallsforbrenning

Energidepartementet har mottatt en rekke skriftlige innspill til utredningen av virkemidler for karbonfangst fra industri og avfallsforbrenning.

I april ba departementet om innspill til utredningen og virkemidlene som ble lagt frem av Oslo Economics og SINTEF Energi. Utredningen kartlegger virkemidler som kan legge til rette for CO2-fangst i norsk industri og avfallsforbrenning.

Interessentene ble invitert til å komme med skriftlige innspill innen 15. mai 2024. Det kom totalt 36 skriftlige innspill som vil bli viktige i det videre arbeidet.

De skriftlige innspillene følger under: