Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 881-900 av 2163 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Regjeringen løfter likestillingsarbeidet

  02.03.2022 Pressemelding Kultur- og likestillingsdepartementet

  Alle de fire likestillingssentrene i Norge får økte budsjetter i 2022. Regjeringa styrket bevilgningen for 2022 med fem millioner kroner til 21,4 millioner kroner. Nå fordeles midlene.

 • Presseinformasjon: Utenriksministeren til Nato-møte

  02.03.2022 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksministeren deltar på et ekstraordinært møte i Nato på utenriksministernivå. Møtet finner sted i Natos hovedkvarter i Brussel fredag 4. mars.

 • Mattilsynet øker godtgjørelsen for  prøver fra villsvin

  02.03.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  For å få god oversikt over helsetilstanden hos villsvin i Norge og for å hindre spredning av smittsomme sykdommer, er det viktig å få undersøkt prøver av villsvin. Nå øker Mattilsynet godtgjørelsen for å sende inn prøver.

 • Nett-tv

  Presseinformasjon: Pressekonferanse for barn om krigen i Ukraina

  02.03.2022 Pressemelding Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Utanriksminister Anniken Huitfeldt, forsvarsminister Odd Roger Enoksen og kunnskapsminister Tonje Brenna svarar på spørsmål frå barn om krigen i Ukraina.

 • 30 millioner kroner i stimuleringsmidler til filmbransjen

  02.03.2022 Pressemelding Kultur- og likestillingsdepartementet

  - Nå er samfunnet åpna opp igjen, og regjeringa vil gjøre sitt for raskest mulig å få filmbransjen tilbake igjen til normalen. Når vi nå tildeler 30 millioner kroner til Norsk filminstitutt er det både for å styrke filmproduksjonen og for å fremme

 • 59 millioner kroner i stimuleringsmidler til kultursektoren

  02.03.2022 Pressemelding Kultur- og likestillingsdepartementet

  - Stimuleringsmidler vil styrke hele verdikjeden, fra arrangører til artister og underleverandører, og det er viktig for regjeringa. Mange i kulturbransjen har en spesielt vanskelig likviditetssituasjon, og vi stiller derfor opp med ekstra midler

 • Styret i IEA besluttet å frigjøre oljelagre som følge av situasjonen i Ukraina

  01.03.2022 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) deltok i ettermiddag på et ekstraordinært ministermøte i Det internasjonale energibyrået (IEA). Møtet var innkalt for å drøfte situasjonen i oljemarkedet som følge av Russlands invasjon av Ukraina.

 • De fleste koronatiltakene på Svalbard oppheves

  01.03.2022 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Testplikten før avreise og ved ankomst til Svalbard fjernes. Den midlertidige stansen i internasjonale charterflyginger til og fra Svalbard oppheves også. Samtidig anbefales uvaksinerte å være forsiktige med å reise til Svalbard.

 • Det første norske maritime patruljeflyet er på plass i Norge

  01.03.2022 Nyhet Statsministerens kontor, Forsvarsdepartementet

  Norge har kjøpt fem nye maritime patruljefly som skal overvåke de maritime områdene i nord. Nå er det første flyet av typen P-8 på plass på Evenes.

 • Invitasjon til å bidra med innspill til regjeringens ladestrategi

  01.03.2022 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Regjeringen ønsker at ladestrategien skal være relevant for flest mulige grupper, og innspill fra et bredt spekter av interessenter vil være en viktig kilde til kunnskap og rettesnor for det videre arbeidet med strategien.

 • Inspirert av dansk kommune-frislipp

  01.03.2022 Nyhet Kommunal- og distriktsdepartementet

  Danmark slipper kommunene fri. Nå har kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram vært på besøk for å la seg inspirere.

 • Sandra Borch i nærkontakt med beitekrisen

  01.03.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har i dag vært i Nordland for å møte reindriftsutøvere som er rammet av beitekrisen.

 • Fordeler 304 millioner kroner til bredbånd i distriktene

  01.03.2022 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  - Vi fordeler nå årets bredbåndstilskudd på 304 millioner kroner til landets fylkeskommuner. For å lette byrden til kommunene har vi i år blant annet redusert kravet til lokal medfinansiering, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram(SP).

 • Fikk innspill fra Trøndelag til distriktsmeldingen

  01.03.2022 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og distriktsdepartementet gjennomfører nå innspillsmøter til distriktsmeldingen rundt om i landet. Først ute er Steinkjer, og tirsdag 1. mars møtte kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram representanter fra offentlig og privat

 • Kunnskapsgrunnlaget om utbygging av ladeinfrastruktur er klart

  01.03.2022 Pressemelding Samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  - Klimakrisen er en vår tids største utfordringer. I Norge står veitrafikken for nær 20 prosent av Norges utslipp, og det er vi nødt til å gjøre noe med. Elbiler er en del av løsningen. Derfor skal vi legge til rette for flere og bedre ladestasjoner

 • Utenriksdepartementet ber nordmenn i Russland registrere seg

  01.03.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  Dersom du befinner deg i Russland, anbefaler vi at du registrerer deg på reiseregistrering.no eller i appen Reiseklar slik at Utenriksdepartementet kan nå deg med viktige meldinger.

 • Fra 1. mars er kjøring i amfetaminrus straffbart på lik linje som for alkohol

  01.03.2022 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Ruspåvirket kjøring er et alvorlig trafikksikkerhetsproblem, og en medvirkende årsak til mange av de dødsulykkene vi har på norske veier. Bare i 2020 ble det registrert over 10 000 anmeldelser for ruspåvirket kjøring, og mange av disse er påvirket

 • Norge gir våpen til Ukraina

  28.02.2022 Pressemelding Statsministerens kontor, Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Regjeringen har besluttet at Norge vil gi M72 panservernvåpen til Ukraina.

 • Statens pensjonsfond utland skal ut av Russland

  28.02.2022 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag bedt Norges Bank om umiddelbart å fryse alle investeringene Statens pensjonsfond utland (SPU) har i Russland. Banken er også bedt om å utarbeide en plan for å selge fondet helt ut av det russiske markedet.

 • Reglane om permitterte tilsette i private tenestepensjonsordningar held fram

  28.02.2022 Nyheit Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag fastsett forskrifter som gir arbeidsgivarar høve til å bestemme at permitterte tilsette skal fortsette som medlemer i pensjonsordninga. Forskriftene fører vidare fleksibiliteten i handteringa av permitterte tilsette som