Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 901-920 av 2579 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Regjeringen foreslår flere regelverksendringer for flyktningsituasjonen

  05.04.2022 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen sender i dag forslag til flere regelverksendringer på høring. Dette inngår i beredskapen for å kunne ta imot titusenvis av flyktninger i Norge. Regjeringen vil sikre at regelverket er fleksibelt nok til at kommunene kan håndtere et stort

 • Regjeringen foreslår tilpasninger i kvalifiseringstilbudet for ukrainske flyktninger

  05.04.2022 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Flere av de fordrevne fra Ukraina vil trolig ha et utdanningsnivå og kompetanse som gjør at de raskt vil kunne gå ut i jobb. Regjeringen foreslår derfor tilpasninger i regelverket som gir et kort introduksjonsprogram med arbeids- eller

 • Presseinformasjon: Huitfeldt til utenriksministermøte i Nato

  05.04.2022 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldt reiser til Brussel for å delta på utenriksministermøtet i Nato 6. og 7. april. Hun har etter planen også politiske møter i EU-kommisjonen.

 • Norsk Tippings overskudd fordelt - 8 millioner ekstra til innsats mot spilleproblemer

  05.04.2022 Nyhet Kultur- og likestillingsdepartementet

  5. april fordelte regjeringa over 6 milliarder kroner til gode formål fra Norsk Tippings overskudd i 2021.

 • Norge og Sverige enige om å intensivere samarbeid om karbonfangst, transport og lagring (CCS)

  05.04.2022 Pressemelding Statsministerens kontor, Olje- og energidepartementet

  Statsministrene Jonas Gahr Støre og Magdalena Andersson møttes til samtaler i Stockholm i dag. Statsministrene er enige om å få på plass en avtale mellom Norge og Sverige om eksport/import av CO2 så raskt som mulig for å gjøre det mulig for norske

 • Nett-tv

  Se opptak av vårt seminar om matsvinn i jordbruket

  05.04.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet avholdt i dag et seminar om matsvinn i jordbruket.

 • Vil styrke samarbeidet med Sverige om forsvar og grønn omstilling

  05.04.2022 Nyhet Statsministerens kontor

  - Norge og Sverige har et nært og tillitsfullt forhold. Jeg ønsker å styrke samarbeidet ytterligere, særlig innen sikkerhet og forsvar og grønn omstilling, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

 • Widerøe fortsetter på Røros–Oslo

  05.04.2022 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Widerøe er innstilt som kontraktsvinner for drift av flyruten Røros-Oslo i perioden 1. mai til 31. oktober 2022, etter at Samferdselsdepartementet nylig lyste ut en ny midlertidig avtale. Samferdselsdepartementet mottok til sammen tre tilbud.

 • Regjeringen etablerer Topplederforum for bærekraftsmålene

  05.04.2022 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  - Arbeidet med bærekraftsmålene handler om hva vi gjør hver for oss, men ikke minst hva vi må gjøre sammen. For å få utviklingen til å gå fort nok, er det nødvendig at toppledere engasjerer seg. Derfor etablerer jeg nå Topplederforum for

 • Den norske og svenske landbruksministeren diskuterer viktige temaer

  05.04.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Krigen i Ukraina, kjæledyr som kommer med flyktninger fra Ukraina, grensekryssende reindrift mellom Sverige og Norge og villsvinforvaltningen var noen av temaene som ble diskutert da landbruks- og matminister Sandra Borch møtte den svenske

 • Mange innspill på etablering av Bionova

  05.04.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har mottatt i overkant av 80 innspill på arbeidet med etablering av Bionova fra næringsliv, virkemiddelapparat og interesseoganisasjoner.

 • CO2-lagring: Tildeling av letetillatelser etter lagringsforskriften

  05.04.2022 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet tilbyr to letetillatelser etter lagringsforskriften på norsk sokkel; en i Nordsjøen og en i Barentshavet.

 • Ny nestleder og nytt medlem i Karantenenemnda

  05.04.2022 Nyhet Kommunal- og distriktsdepartementet

  Gunnar Hæreid er oppnevnt som ny nestleder i Karantenenemnda, og Ragna Aarli som nytt medlem. Oppnevningen skjer med virkning fra 1. mai 2022 i forbindelse med at nåværende nestleder lagmann Hanne Sophie Greve og advokat Christian Hambro trer ut av

 • Søk elgjakt hos Statskog SF

  05.04.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statskog har nå åpnet for søknader om nærmere 200 tilbud om elgjakt i store deler av landet. Det er vanligvis svært høy etterspørsel, og loddtrekking avgjør hvem som sikrer seg jakt.

 • Gir 100 millioner i støtte til Moldova

  05.04.2022 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Moldova, et av Europas fattigste land har tatt imot over 400.000 flyktninger, og vi må hjelpe. Vi gir støtte som både skal hjelpe sårbare flyktninger og gå til myndighetenes innsats, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

 • IPCC: Klimaendringene krever handling nå

  04.04.2022 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Globale klimautslipp fortsetter å øke, og det vil kreve enorm innsats av oss å begrense oppvarmingen av planeten. FNs nye klimarapport sier at vi trenger flere klimatiltak, og vi trenger dem raskere.

 • Nytt kunnskapssenter styrker matsikkerheten i Norden

  04.04.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  NordGen (Nordisk genressurssenter) bevarer den nordiske frøsamlingen på vegne av de nordiske landene. Nå åpner de et nytt bygg for å fortsette arbeidet med å ta vare på genetisk materialet for å sikre matsikkerheten i Norden. På åpningen deltok

 • Nett-tv

  Statsministeren møter Estlands statsminister

  04.04.2022 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Jonas Gahr Støre møter Estlands statsminister Kaja Kallas onsdag 6. april.

 • NIBIO om matsikkerhet

  04.04.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Pandemi, klimaendringer, krig i Ukraina og økte priser på både gjødsel og energi. Dette er en del av bakteppet for at de globale matvarepriser i dag har økt med 30 prosent. Matsikkerhet og beredskap har kommet høyt på dagsordenen.

 • Tilskudd fra Forsvarsdepartementet: Invitasjon til informasjonsmøte 5. mai 2022

  04.04.2022 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet inviterer med dette organisasjoner som er interessert i å søke tilskudd gjennom departementets tilskuddsordning for frivillige organisasjoner for 2023 til informasjonsmøte onsdag 5. mai kl. 13:00-15:00.