Nytt utvalg som skal vurdere spesialisthelsetjenestens økonomi

Regjeringen har nedsatt et teknisk beregningsutvalg for spesialisthelsetjenestens økonomi. Opprettelsen av utvalget er en oppfølging av Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024-2027 – Vår felles helsetjeneste som ble lagt frem tidligere i år.

Teknisk beregningsutvalg for spesialisthelsetjenestens økonomi (TBS) skal etableres etter modell fra teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi.

Utvalget skal skape felles forståelse for den økonomiske situasjonen i spesialisthelsetjenesten. Utvalget skal særlig vurdere utviklingen i sykehusøkonomien, herunder realveksten i bevilgningene, og merkostnader som den demografiske utviklingen anslås å gi sektoren.

Utvalget skal ledes av professor Jon Magnussen.

Utvalgets medlemmer

  • Professor Jon Magnussen, Trondheim, leder
  • Seksjonsleder Pål Sletten, Oslo, nestleder
  • Økonomi- og finansdirektør Line Alfarrustad, Stange
  • Økonomidirektør Anne-Marie Barane, Stjørdal
  • Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum, Oslo
  • Økonomidirektør Erik Arne Hansen, Bodø
  • Postdoktor Ingrid Hjort, Oslo
  • Økonomi- og finansdirektør Per Karlsen, Sandnes
  • Seniorrådgiver Marit Pedersen, Trondheim
  • Seniorrådgiver Aase Seeberg, Oslo