Offisielt frå ekstraordinært statsråd 5. mars 2012

I ekstraordinært statsråd i dag har statsråd Audun Lysbakken etter søknad fått avskjed i nåde.

Ekstraordinært statsråd vart halde på Oslo slott 5. mars 2012. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

Statsministerens kontor

Statsråd Audun Lysbakken gis avskjed i nåde.

Statsråd Kristin Halvorsen overtar inntil videre ansvaret for å bestyre Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, i tillegg til ansvaret hun har for barnehage- og opplæringssaker og det administrative ansvaret i Kunnskapsdepartementet.

Statssekretærene Henriette Westhrin og Kirsti Bergstø gis avskjed i nåde som statssekretærer for statsråd Audun Lysbakken.

Statssekretær Henriette Westhrin utnevnes som statssekretær for Kristin Halvorsen i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Statssekretær Roger Østlie Sandum vil som statssekretær for statsråd Kristin Halvorsen inntil videre også være statssekretær for henne i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

(Pressemelding)  

(Pressemelding)