Offisielt fra statsråd 13. februar 1998

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 13. februar 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

linkdoc032005-030024#docSt prp nr 35 (1997-98)

Om samtykke til
1) inngåelse av en tilleggsprotokoll til overenskomst av 18. desember 1995 mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Danmark om avgrensning av kontinentalsokkelen i området mellom Jan Mayen og Grønland og om grensen mellom fiskerisonene i området
2) inngåelse av en tilleggsprotokoll til overenskomst av 28. mai 1980 mellom Norge og Island vedrørende fiskeri- og kontinentalsokkelspørsmål og den herav utledete overenskomst av 22. oktober 1981 om kontinentalsokkelen i området mellom Jan Mayen og Island.

2.Forskrifter

Finans- og tolldepartementet

Forskrift om endring av forskrift 23. januar 1987 nr 21 om arbeidsgivers regnskapsføring og oppgjør for skattetrekk m v fastsettes.

3.Styrer, utvalg

Samferdselsdepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av et utvalg for å vurdere kringkastings- og telelovgivningen:

 • Høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius, leder, Oslo
 • Professor Jon Bing, Oslo
 • Direktør Vigdis Moe Skarstein, Trondheim
 • Ekspedisjonssjef Helge Sønneland, Oslo
 • Spesialrådgiver Jens C. Koch, Arendal
 • Forskningssjef Hilde Lovett, Århus, Danmark

4.Utnevnelser m v

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Harare, ambassadør Arild Eik, utnevnes til like til sendemann i Gaborone, Botswana, med rang som ambassadør.

Ambassaderåd Aud Marit Wiig utnevnes til ministerråd ved ambassaden i Pretoria med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Terje Hauge utnevnes til ministerråd og beordres til tjeneste ved ambassaden i Washington med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Følgende byråsjefer utnevnes til underdirektører i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer:

 • Sandra Hamilton
 • Tove Sylstad Iversen
 • Elin Østebø Johansen
 • Oddvar Lægreid
 • Inge Per Øie Nordang

Rådgiver Per Egil Selvaag utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Ottar Torarin Christiansen beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for helsespørsmål ved Norges faste delegasjon, Genève, for et tidsrom av inntil 3 år med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Oberst Terje Næss beskikkes som militærrådgiver ved OSSE-delegasjonen i Wien for en periode på inntil 3 år med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Brigadér Åge Johannes Hamang utnevnes til generalmajor med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberst Arne Kristian Skogstad utnevnes til brigadér i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

5.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

DD.MM. Kong Harald V og Dronning Sonjas offisielle besøk i Sør-Afrika

24. februar – 2. mars 1998.

Forsvarsdepartementet

Instruks for Forsvarets bistand til politiet i fred fastsettes.

Samferdsdepartementet

Nedleggelse av Totalforsvarets sambandsnemnd (TSBN) med virkning fra 1. mars 1998.

Lagt inn 13 februar 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen