Offisielt frå statsrådet

Offisielt fra statsråd 16. desember 2015

I statsråd i dag ble det gjort endringer i regjeringen.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 16. desember 2015 kl. 0930. Følgende vedtak offentliggjøres:

Statsministerens kontor 

 1. Statsrådene Thorhild Widvey, Tine Sundtoft og Robert Eriksson gis avskjed i nåde.
 2. Statsråd Elisabeth Aspaker overtar styret av saker knyttet til samordning av EØS-saker og forholdet til EU i Utenriksdepartementet. Aspaker fortsetter som Norges representant i Nordisk ministerråd med den særlige oppgave å ha ansvaret for samordningen av nordiske samarbeidsspørsmål.
 3. Statsråd Vidar Helgesen overtar styret av Klima- og miljødepartementet.
 4. Statsråd Sylvi Listhaug overtar styret av innvandringsområdet i Justis- og beredskapsdepartementet og integreringsområdet i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
 5. Stortingsrepresentant Per Sandberg utnevnes til statsråd og overtar styret av fiskerisaker i Nærings- og fiskeridepartementet.
 6. Anniken Hauglie utnevnes til statsråd og overtar styret av Arbeids- og sosialdepartementet.
 7. Stortingsrepresentant Linda Cathrine Hofstad Helleland utnevnes til statsråd og overtar styret av Kulturdepartementet.
 8. Statssekretær Jon Georg Dale utnevnes til statsråd og overtar styret av Landbruks- og matdepartementet.
 9. Rangordningen i regjeringen fastsettes i samsvar med et fremlagt forslag.
 10. Statssekretærene Jon Georg Dale, John-Ragnar Aarset, Torkil Åmland og Morten Høglund gis avskjed i nåde fra sine embeter.
 11. Statssekretær Marit Berger Røsland gis avskjed i nåde som statssekretær for statsminister Erna Solberg og utnevnes på ny som statssekretær for statsråd Sylvi Listhaug.
 12. Statssekretær Jøran Kallmyr gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Anders Anundsen og utnevnes på ny som statssekretær for statsråd Sylvi Listhaug.
 13. Statssekretær Amund Drønen Ringdal gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Elisabeth Aspaker og utnevnes på ny som statssekretær for statsråd Ketil Solvik-Olsen.
 14. Statssekretær Elsbeth Tronstad gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Vidar Helgesen og utnevnes på ny som statssekretær for statsråd Elisabeth Aspaker.
 15. Statssekretær Lars Andreas Lunde gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Tine Sundtoft og utnevnes på ny som statssekretær for statsråd Vidar Helgesen.
 16. Statssekretær Kristian Dahlberg Hauge gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Robert Eriksson og utnevnes på ny som statssekretær for statsråd Anniken Hauglie.
 17. Statssekretær Thor Sættem gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Robert Eriksson og utnevnes på ny som statssekretær for statsråd Anniken Hauglie.
 18. Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Thorhild Widvey og utnevnes på ny som statssekretær for statsråd Linda Cathrine Hofstad Helleland.
 19. Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Sylvi Listhaug og utnevnes på ny som statssekretær for statsråd Jon Georg Dale.
 20. Politisk rådgiver André Kolve utnevnes til statssekretær for statsråd Siv Jensen.
 21. Tom-Christer Nilsen utnevnes til statssekretær for statsminister Erna Solberg.
 22. Ingvil Smines Tybring-Gjedde utnevnes til statssekretær for statsråd Tord Lien.
 23. Hanne Caroline Simonsen Iversen utnevnes til statssekretær for statsråd Sylvi Listhaug.
 24. Ronny Berg utnevnes til statssekretær for statsråd Per Sandberg.
 25. Christl Kvam utnevnes til statssekretær for statsråd Anniken Hauglie med virkning fra 8. januar 2016.
 26. Bård Folke Fredriksen utnevnes til statssekretær for statsråd Linda Cathrine Hofstad Helleland med virkning fra 8. januar 2016.
 27. Alle endringene ovenfor skjer med virkning fra 16. desember 2015 kl. 13, med mindre annet er særskilt nevnt.
 28. I tråd med tidligere praksis holdes stillingene åpne for statsråder og statssekretærer som er ansatt i staten så lenge de er statsråder og statssekretærer. Dersom det er tilsatt i åremålsstilling, forskyves utløpet av åremålet med en periode tilsvarende den tid de har gjort tjeneste som statsråder eller statssekretærer.
 29. Ved fratreden kan det ilegges karantene og/eller saksforbud i henhold til særskilte retningslinjer fastsatt av daværende Moderniseringsdepartementet, senere revidert av Fornyings- og administrasjonsdepartementet 2. september 2009. Ved overgang til stilling utenfor statsforvaltningen gjelder særskilte bestemmelser i retningslinjene om informasjonsplikt og konvensjonalbot.