Offisielt fra statsråd 5. oktober

Statsbudsjettet 2008

Statsbudsjettet 2008.

Fra statsråd 14. september 2007 offentliggjøres nå følgende vedtak:

St.prp. nr. 1 (2007-2008) – for budsjettåret 2008
(departementenes fagproposisjoner):      

Barne- og likestillingsdepartementet

            Utgiftskap.:    800-868, 2530

            Inntektskap.: 3854, 3855, 3858, 3859

           (Pressemelding)

           

Fiskeri- og kystdepartementet

            Utgiftskap.:    1000-1070, 2415 og 2540

            Inntektskap.: 4000-4070 og 5575

            (Pressemelding)

           

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

            Utgiftskap.:    1-2, 1500-1582, 2445 og 2470

            Inntektskap.: 4510-4550, 5445, 5470 og 5607

            (Pressemelding)       

 

Helse- og omsorgsdepartementet

            Utgiftskap.:    700-761 og 2711-2790

            Inntektskap.: 3700-3751, 5572 og 5631

            (Pressemelding)

           

Justis- og politidepartementet

            Utgiftskap.:    61, 400-480

            Inntektskap.: 3061, 3400-3474 og 5630

            (Pressemelding)

           

Justis- og politidepartementet

For budsjettåret 2007

Svalbardbudsjettet

(Pressemelding)          

 

Kultur- og kirkedepartementet

            Utgiftskap.:    300-342

            Inntektskap.: 3300-3342, 5568

            (Pressemelding)

 

Landbruks- og matdepartementet

            Utgiftskap.:    1100-1161

            Inntektskap.: 4100-4150, 5576, 5651 og 5652

            (Pressemelding)

           

Nærings- og handelsdepartementet

            Utgiftskap.:    900-953, 2421, 2426 og 2460

            Inntektskap.: 3900-3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5612, 5613, 5625 og 5656

            (Pressemelding)

           

Olje- og energidepartementet

            Utgiftskap.:    1800-1870, 2440 og 2490

            Inntektskap.: 4800-4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685

            (Pressemelding)

           

Samferdselsdepartementet

            Utgiftskap.:    1300-1380

            Inntektskap.: 4300-4380, 5611, 5618-5619, 5622-5624

            (Pressemelding)

           

Utenriksdepartementet

            Utgiftskap.     :           100-172

            Inntektskap.: 3100

            (Pressemelding)

 

 

Fra statsråd 21. september 2007 offentliggjøres nå følgende vedtak:

 

St.prp. nr. 1 (2007-2008) – for budsjettåret 2008
(departementenes fagproposisjoner):      

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

            Utgiftskap.:    600-691, 2541-2543 og 2620-2690
            Inntektskap.: 3600-3690 og 5701-5705 

            (Pressemelding)

 

Forsvarsdepartementet

            Utgiftskap.:    1700-1795

            Inntektskap.: 4700-4799

            (Pressemelding)

 

 

Kommunal- og regionaldepartementet

            Utgiftskap.     : 500-587, 2412, 2425           

            Inntektskap.: 3500-3587, 5312, 5316, 5327, 5615-5616

            (Pressemelding)

 

Kunnskapsdepartementet

            Utgiftskap.:    200-288 og 2410

            Inntektskap.: 3200-3288, 5310 og 5617

            (Pressemelding)

 

Miljøverndepartementet

            Utgiftskap.:    1400-1472 og 2465

            Inntektskap.: 4400-4472, 5322 og 5621

            (Pressemelding)Fra statsråd 28. september 2007 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Finansdepartementet 

St.prp. nr. 1 (2007-2008)
for budsjettåret 2008
Statsbudsjettet
(Pressemelding)

 

St.prp. nr. 1 (2007-2008)
for budsjettåret 2008
Skatte-, avgifts- og tollvedtak
(Pressemelding)

 

Ot.prp. nr. 1 (2007-2008)
Skatte- og avgiftsopplegget 2008 – lovendringer
(Pressemelding)

 

St.meld. nr. 1 (2007-2008)
Nasjonalbudsjettet 2008
(Pressemelding)

 

St.prp. nr. 1 (2007-2008) – for budsjettåret 2008
(departementets fagproposisjon):

Finansdepartementet

            Utgiftskap.:    20-51, 1600-1651

            Inntektskap.: 3024-3051, 4600-4638, 5341, 5580, 5605, 5692

            (Pressemelding)

 

Statsministerens kontor

Hans Majestet Kongens tale til det 152. Storting ved dets åpning (Trontalen).

Melding frå Kongen til Stortinget om Noregs rikes tilstand og styring i tida etter siste melding (Melding om rikets tilstand).

 

 

Til toppen