Offisielt frå statsrådet 27. oktober

Offisielt frå statsrådet 27. oktober

Statsråd vart halde på Oslo slott 27. oktober 2006. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 5 (2006-2007)
Om samtykke til tiltredelse av Internasjonal konvensjon om kontroll og behandling av ballastvann og sedimenter fra skip av 13. februar 2004

Helse- og omsorgsdepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2006-2007)
Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2007 (vinmonopolavgift mv.)

2. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Seniorrådgiver Jon Elvedal Fredriksen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Dag Malmer Halvorsen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Anne Kjersti Amundsen Shaw utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassadør i Roma, Einar Marentius Bull, utnevnes tillike til ambassadør i Valletta, Malta.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Seniorrådgiver Karin Brekke utnevnes til avdelingsdirektør i Arbeids- og inkluderingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Brynhild Hovde utnevnes til underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Seniorrådgiver Tone Molvær Berset utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Nicolai Kaurin Seip utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

3. Andre saker

Statsministerens kontor

Statsråd Dag Terje Andersen overtar styret av Fiskeri- og kystdepartementet i tillegg til Nærings- og handelsdepartementet fra torsdag 16. november 2006 og så lenge statsråd Helga Pedersen har permisjon.
(Pressemelding)

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Tiltredelse av endringsprotokoll av 26. juni 1999 til Den internasjonale konvensjon om forenkling og harmonisering av tollprosedyrer av 18. mai 1973.

Justis- og politidepartementet

Anmodning fra Najmuddin Faraj Ahmad om tillatelse til at retten tar imot vitneforklaring fra tidligere statsråd Erna Solberg.

Anmodningen tas ikke til følge.

Til toppen