St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2007 (vinmonopolavgift mv.)

FOR BUDSJETTÅRET 2007 — Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2007 (vinmonopolavgift mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget