Offisielt frå statsrådet

Offisielt frå statsrådet 9. mars 2018

I statsrådet i dag er det fastsett endringar i forskrift om domssokn- og lagdømeinndeling. Dette inneber at Larvik tingrett, Nordre Vestfold tingrett, Sandefjord tingrett og Tønsberg tingrett vert slått saman til ein tingrett. Namnet på den den nye domstolen er Vestfold tingrett.

Statsråd vart halde på Oslo slott 9. mars 2018. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 4. mars 2016 nr. 213 om domssogns- og lagdømmeinndeling fastsettes.

2. Klagesaker m.m.

Barne- og likestillingsdepartementet
Klage fra den anonyme personen som kaller seg «Anonyme Espen», over Barne- og likestillingsdepartementets avgjørelse 1. februar 2018 om avslag på krav om innsyn i dokument nr. 1 i sak 18/88. Klagen tas ikke til følge.

3. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Canberra, Unni Kløvstad, tillike til ambassadør i Port Vila, Vanuatu.

Utnevning av avdelingsdirektør Robert Kvile til ambassadør i Praha, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Cecilie Annette Willoch til ambassadør i Tallinn, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet
Utnevning av fagdirektør Espen Aamodt til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

4. Andre saker

Statsministerens kontor
Overføring av forvaltningsansvaret for bidragsinnkrevingsloven fra Arbeids- og sosialdepartementet til Finansdepartementet med virkning fra 1. april 2018.
(Nyheitssak)